Dvīņu zīmē
Saule Dvīņu zīmē

2016.gada 13.-14.augustā
Vecumnieku nov. Bārbeles pag. ”Evertos” 

Festivāla mērķis: Rainis ir teici:"Pastāvēs kas mainīsies" mūsu dienās jau var teikt: Izdzīvos kas mainīsies! Tikai mainot sevi, savus instinktus, domas, mērķus varam mainīt arī kolektīvās apziņas kopformu, vairojot Gaismu un Harmoniju uz Zemes un Visumā.Šo gaišo mērķu sasniegšanai jebkurš pozitīvais instruments ir labs.Vai tās ir sarunas ar Dabu,Dvēseli un Garu,vai tā ir skaņu, zīmju, deju, kustību, zināšanu un spēcīgu vārdu valoda, veidojās apziņā jaunas vibrācijas, kas liek mainīties, transformēties un kļūt tuvākam savam Dvēseles ceļam. Nosvinēsim šīs divas kopā būšanas dienas, iemantojot jaunu pieredzi, caur citiem vairāk iepazīstot sevi,lai ar jaunām sajūtām varam turpināt nebeidzamo Laika Rata pārmaiņu ceļu.
Mūsu Laiks ir bagāts ar dažādām garīgām praksēm, ezotēriskiem virzieniem, sevis pilnveidošanas nozarēm. Visas šīs metodikas strādā, tik jāatrod tā piemērotākā tieši savam attīstības ceļam.
Ja Tu ko zini, Tev ir ko teikt, parādīt, uzzīmēt, iemācīt  vai notirgot, esi laipni aicināts piedalīties ar savu vēstījumu , praktisku treniņu vai kā savādāk, Tev ierastākā veidā. Būs ļoti jauki, ja iepriekš atsūtītu nelielu aprakstu par sevi un tēmu ko vari pavēstīt citiem, lai mēs varam ielikt mājas lapā, saplānot laikus un iedalīt labākās sētas vietas. Taču kā viesi ir aicināti it visi, kas vēlas uzzināt ko jaunu, pieredzēt kādu atklāsmi vai vienkārši baudīt gaišu atmosfēru gaišu cilvēku kopā būšanā.
Norises vieta:  „Evertu” sēta  un pļava.
Nakšņošana:  līdzpaņemtās teltīs, iespējams rezervēt gultas vietu blakus esošā viesu mājā un kempingā pie Rukšu ezera.

Festivāla laikā darbosies brīvdabas ēdnīca.

Informācija un noteikumi.

*Ja būsi kā vadītājs lielākai vai mazākai aktivitātei, lūgums iepriekš pieteikties, lai ieplānojam Tev vietu un laiku kopējā programmā;

*Ja piedalīsies sanākšanā  kā apmeklētājs, iepriekšējā pieteikšanās nav vajadzīga;

*Organizatori nodrošina tirgotājus ar tirdzniecības vietu, savukārt tirgotājs pilnībā atbild par savu preci un saistībām ar valsts likumiem;

*Visas sarunas, paraugdemonstrējumi un nodarbības ir bez maksas, bet,  ja būs vēlēšanās pieteikties pie kāda speciālista individuāli, tiek izmantota ziedojuma forma vai katra praktiķa individuāli noteiktā samaksa.

*Šis ir bezpeļņas pasākums un dalības maksa tiek izmantota organizatoriskajām vajadzībām;

*Festivāla laikā darbosies kafejnīcā, kurā varēs iegādāties siltu ēdienu, kā arī varēsiet gatavot paši līdzi paņemtos produktus. Būs pieejami elektrības kontakti silto dzērienu pagatavošanai;

Dzeramais ūdens būs pietiekami;

*Gulēšana paredzēta līdzi paņemtajās teltīs, būs arī viena lielā telts ;

*Ieteicams līdzi paņemt apģērbu, lai pa dienu nav karsts un pa nakti nav auksts, lai var sēdēt uz zemes, nav jābaidās no lietus un nekož odi;

* Nepieciešamo informāciju un atbalstu laipni aicinām saņemt pie pasākuma organizatoriem, kuri būs atpazīstami zaļos "EVERTI" krekliņos; 

* Cienīsim sevi un citus - būsim aktīvi un atraktīvi, bet netrokšņosim lekciju un pasākumu norises vietās, kā arī nebūsim skaļi, traucējot līdzgaitnieku naktsmieru;

* Festivāla laikā aicinām būt iejūtīgiem pret Dabu un tās veltēm, līdzjūtīgiem - pret cilvēkiem, kuri piedzīvo šo notikumu kopā ar Jums!

 * Alkohola lietošana festivāla teritorijā un smēķēšana lekciju norises vietās ir aizliegta. Pretējā gadījumā festivāla organizētāji un meistarklašu vadītāji patur tiesības apturēt pārkāpēja dalību festivālā, neatgriežot dalības maksu. Aicinām noreibt no Dabas!

* Ugunskurus maltītes pagatavošanai vai siltumam atļauts kurināt tikai norādītajās vietās.

Dalība festivālā pret ziedojumu.
Informācija arī: http://www.draugiem.lv/pirts/
Savu vizītkarti un tēmu, kā arī par citiem interesējošiem jautājumiem uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uz tikšanos! Lai top!
Evertu Kristīne.tel. 26556452

Festivāla programma>>>

Dalībnieku vizītkartes un saraksts tiek papildināts.

Dalībnieku saraksts tiks papildināts pamazām līdz pat 14. augustam

 

Viesi no Lietuvas

окончила две высших школы: медицинский факультет Вильнюсского университета (по специальности «врач-гигиенист») и Международную школу предпринимательства Вильнюсского университета (квалификационная степень магистра и профессиональная квалификация «менеджмент и администрирование, международный маркетинг и торговля»). Более 10 лет работала в издательстве журналистом и редактором.
Ей присвоено звание МАСТЕРА-УЧИТЕЛЯ Рэйки по системе естественного исцеления Рэйки Усуи Шики Риохо (The title of Reiki Master, Practioner and Teacher); она получила первую и вторую дополнительные ступени (ступени Second Advanced Degree) по системе естественного лечения Рэйки Усуи Шики Риохо; первую и вторую ступени Тибетского Рэйки по системе тибетского естественного исцеления. Йоланта -  директор Палаты здорового образа жизни и альтернативной медицины Литвы, являеться председателям  комитета Рэйки. Хирологическая Консультация  Хирологическая консультация начинается со знакомства, первичного осмотра рук и взятия отпечатков ладоней. Отпечатки являются прекрасным средством для наблюдения изменения вашего рельефа ладоней за годы.
уже 25 лет работает в области нетрадиционной медицины и парапсихологии. Ему присвоено звание МАСТЕРА-УЧИТЕЛЯ Рэйки по системе естественного исцеления Рэйки Усуи Шики Риохо (The title of Reiki Master, Practioner and Teacher) и звание МАСТЕРА-УЧИТЕЛЯ Рэйки по системе тибетского естественного исцеления (Tibetans Reiki MASTER PROMOTOR). В Санкт-Петербурге окончил Международную школу медицинской парапсихологии и нетрадиционных методов лечения „Тибетская школа бессмертия”, курсы бесконтактного биоэнергетического массажа по системе Джуны Давиташвили, обучался целебным техникам шаманов Алтая, японским техникам восстановления гармонии Рэйки по системе Усуи Рэйки Риохо и др. Сигитас Повилайтис -  член Палаты здорового образа жизни и альтернативной медицины Литвы, являеться экспертом комитета Рэйки.
ПРОГРАММА
I. Индивидуальные консультации
1) Ранняя диагностика заболеваний. Ранняя диагностика заболеваний проводится путем измерения биополя (ауры), по меридианам и структуре ногтей.
(Диагностика по структуре биополя. Путем измерения биополя человека при помощи биолокационных рамок или специальных электронных приборов можно установить повреждения в биополе (ауре) человека. Этот метод помогает на ранних стадиях установить начинающиеся в организме человека болезни.
Диагностика по меридианам. Путем измерения при помощи специального прибора устанавливается энергетический потенциал в пальцах рук. Зная, что каждый палец через систему меридианов связан с определенными органами, можно на ранних стадиях установить определенные повреждения конкретных органов.
Диагностика по структуре ногтей. Проводится на основании структуры, формы ногтевой пластинки и указывает на уже поврежденные органы или пограничные состояния до повреждения органов.)
2) Астронумерологическая мандала. Составляется для каждого индивидуально по дате рождения. Она показывает состояние организма человека, слабые и сильные стороны личности. Работа с астронумерологической мандалой помогает восстановить гармонию на всех уровнях подсознания человека.
II. Тренинг по восточному реберфингу
1) восточный ребёфинг (дыхательная терапия)
С. Повилайтис работает в качестве мастера по ребёфингу по восточной системе с 1991г. Проводимые им ребёфинги являются сильными и эффективными. Ребёфинг (англ. rebirthing) – это дыхательная техника, помогающая достичь состояния гармонии и избавить тело, мысли и чувства от стресса. Суть сеанса ребёфинга заключается в том, что человек при участии специалиста по ребёфингу ритмично и равномерно дышит. Во время такого сеанса энергия освобождает человека от напряжения и накопившегося стресса.
Особенности воздействия
Ребёфинг действует на всех уровнях: физическом, психическом и духовном. На физическом уровне изменяется соотношение двуокиси углерода и кислорода в крови. Это влияет и на баланс других химических элементов в организме, поэтому улучшается самочувствие и деятельность всех органов, очищается организм. Ребёфинг затрагивает самые глубокие уровни сознания и подсознания. Процесс глубокого правильного дыхания дает избавление от многолетнего накопившегося стресса, и начинается выздоровление. На духовном уровне ребёфинг излечивает душу, так как изменяется взгляд на жизнь, меняются мысли, цели. Ребёфинг усиливает радость жизни и интеллектуальную активность, придает энергию и бодрость. Самое важное — дает подпитку жизненной энергией, так как гармонизирует ее течение по энергетическим каналам.

 

Viesi no Latvijas


14.08 в 12.0-13.30 Беседа- медитация “ Призыв – Пора взрослеть или другие люди не виноваты в твоей Боле”.Мы с вами живем в удивительное время перемен, изменения реальности. Раньше мы отвечали за свои поступки, Теперь- каждый в ответе за свои мысли. Именно мыслями мы меняем реальность. Но многие из нас топчатся перед новыми воротами, цепляясь за старые убеждения, обиды и сценарии. Мы не пускаем новую жизнь!!! Задерживаем и тех, кто идет за нами и тех, кто ждет , когда мы перейдем. Мы все взаимосвязаны и нет отдельно меня и тебя !!! Призываю Взрослеть, исцелять свою душу. Чистить ум.

Приглашаю на Субботник – Убрать старое, отжившее и подготовить сосуд для Нового!!!

Приглашаю на откровенный разговор, просмотр себя и медитацию для осознания своих Обид, ран, отчужденности. Принять свою Тень!!!!

Практикум по Литоэзотерике. 13.08 в 12-14.00

Минеральное царство природы- основа на нашей земле. Камни принимают, хранят и транслируют Программы эволюции. Это свитки памяти, это кристаллы света, аккамуляторы и генераторы. Это красота, блеск и энергия.

Приглашаю в гости в минеральное царство, рассказать о Духе, сознании и предназначение камней. От самого высокого и структурного до конкретно земного, каждодневного.

Как с ними взаимодействовать, как услышать голос души камня.

Вас ждут кристаллы кварца, апофелита, пирита и флюорита. Мощные представители турмалина и нежные кальциты.

Места сил в Латвии, Эстонии, Литвы, Болгарии, Кольского.

И как это помогает в развитии и реализации ваших замыслов.   13. в 17-19.

Ирина Попова парапсихолог-проводник по местам сил.

Земля- наша земля, планета, что приютила нас на данное воплощение. Какой ее Дух, что мы о ней знаем. Приглашаю на практику – как услышать место, как понять его силу или бессилие. В любом ли месте слышно Ангелов и учителей; всегда ли то, что мы видим физическими глазами соответствует внутреннему содержанию. Сакральные места сил, природные зоны,зоны  усиленные людьми, измененная структура.

Как создать связь с местом силы , нужно ли куда то выезжать –ведь Бог везде???

Приглашаю на беседу, чтобы передать свой опыт в экспедициях по местам сил( 20 лет).

Для чего это нужно?  Есть ли разница? Дом то-же место силы?

“ да откроются дороги, что ведут в места неведанные, тропы узкие, в пещеры глубинные. Ибо ходит человек ногами, а нужно и разумом и чувствами и всем помыслом и желанием своим. Входите с позволения, ибо каждая частица земли населена кем-то и о ней кто то заботиться. Вы –гости, а есть долгожители, хозяева земли, те кто вовек о ней заботяться....” Стражи.

Latvijas Numerologu biedrības sertificēta numeroloģe. Vada kursus, lekcijas, seminārus, biznesa attīstības konsultācijas grupām.
Lai sāktu ko darīt, vispirms jānoskaidro mērķis. Tikai tad var sākt virzību uz to. Sarunā mēs noskaidrosim kā, ar numeroloģijas sniegtajām zināšanām, ļoti vienkāršā un saprotamā veidā var aprēķināt savu individuālo dzīves mērķi (dzīves ceļa ciparu), lai dzīvotu laimīgu un harmonisku dzīvi.
Informācija par numeroloģiju: numerologubiedriba.lv

2012. gada beigās saņēmis no Ixil Kiche maiju vecajiem misiju - stāstīt Vecās pasaules iedzīvotājiem par 5. Tolteku atklāsmi un izplatīt šīs zināšanas Latvijā un visā pasaulē. Ivo, kā "Sauļu Salicējam" ir tiesības nodot šo zinību kodus saviem mācekļiem Latvijas teritorijā.
Ivo komandas mērķis ir izplatīt sakrālā kalendāra zināšanas, cilvēkiem kam par to ir interese, neatkarīgi no to tautības vai piederības kādai sabiedrības grupai. Tieši tādēļ Ivo ciešā sadarbībā ar savu komandu ir izveidojuši visiem pieejamu kalendāru un to apmācības sistēmu interneta vidē.
Biodeja (Biodanza) ir unikāla personību attīstīstoša zinātniskos pētījumos pierādīta metode, īpaša un dziedējoša, Rolando Toro radīta sistēma, kuru pazīst un dejo visā pasaulē. Autora izveidoti gan aktivizējoši, gan relaksējoši kustību un dejas vingrinājumi, cilvēciska satikšanās caur savstarpēju pozitīvu atbalstu un miiedarbību, maigi un saudzīgi savieno jūtas, prātu un ķermeni.
Biodeja uzlabo mūsu piecu dzīvības pamatpotenciālu izpausmi:
vitalitāti, seksualitāti, kreativitāti, afektivitāti un transcendenci,
caur ko sevī varam atklāt vēl neapzinātas radošās spējas un iegūt jaunu pozitīvu pieredzi savai dzīvei.
Katra biodejas nodarbība (vivencia – spāņu v.) ir kā sajūtu ceļojums, kura mērķis ir izraisīt emocionāli aizkustinošas pārdzīvojuma izjūtas, integrējot tās jaunā kvalitātē un dzīves pieredzē.
Lai kļūtu par savas dzīves radītāju, ir jāsajūt un jāiemīl dzīve!
Dejotprasmes un vecuma ierobežojuma nav!
Vairāk informācijas: www.biodeja.lv 
Vairāku gadu pieredze kailslotiņu gatavošanā un izmantošanā.Interesantiem varu piedāvāt šī masāžas veida apmācību un izgatavot kārkla slotiņas individuāli.
Festivāla laikā būšu atvērta sarunām par pirts mijiedarbību ar Laika ritiem. Dalīšos pieredzē ar saviem novērojumiem labvēlīgākās pirts dienas izvēlē, savienojot savus iekšējos ritmus ar Zvaigžņu vēstījumiem. Vibrācijas terapija un tās pielietojums gan pirtī, gan ikdienā. 
Nākot pasaulē, Dievs, katram pēc nopelniem, dāvina mūsu fizisko ķermeni ar piecām maņām (redze, dzirde, oža, garša un tauste). Tā ir mūsu vislielākā balva, caur ko mēs izbaudām sevi un šo skaisto pasauli, un tikai no mums pašiem ir atkarīgs ar cik lielu mīlestību, pacietību, rūpību...izveidojam savu būtību.

REDZE - ieraudzīt skaisto- sevī, likumsakarībās, izmantot iekšējo redzi cilvēkos un dabā.
OŽA - izbaudīt smaržas – aromterapijā, ēdienā, cilvēkos,dabā.
GARŠA - sajust dzīves garšu - dabiskā, veselīgā ēdienā, dzērienā, dabīgās zālēs, cilvēkos, dabā.
DZIRDE -sadzirdēt labo - savā dvēselē, mūzikā, meditācijā ,cilvēkos,dabā.
TAUSTE - sajust un izbaudīt - enerģiju plūsmu ķermenī, sauli, vēju, ūdeni, zemi - dabu, pieskārienu, glāstu caur masāžām.
Lai vienmēr esam pateicīgi par savu ķermeni un maņām, ko varam vislabāk iepazīt klusumā, ieklausoties sevī.
Varbūt,tieši tāpēc,ka esmu apzinājusies sevi , iemācījusies BŪT savā klusumā un spēju sajust kā vadīt meditācijas, harmonizēt enerģētiku, veikt dziedinošas masāžas, katram cilvēkam individuāli pagatavot, tieši viņam domātas tējas, eļļas, ziedes, skrubjus, krēmus....kam izejvielas vācu pati dabā.
Eņģeļi ir Dieva dāvana cilvēkiem, tāpēc ikvienam no mums piemīt prasme sazināties ar šīm brīnišķīgajām būtnēm. Sājā pasākumā jūs uzzināsiet kā ar maģijas palīdzību rast mīlestību, vairot bagātību, radīt pārmaiņas dzīvē, aizsargāt savu māju un ģimeni. Ielaidiet savā sirdī mīlestību un izbaudiet Eņģeļu maģiju! Būs iespēja ar Zvaigžņu palīdzību uzzināt atbildes uz Jums svarīgākajiem jautājumiem, kā arī piemeklēt pareizos akmeņus jūsu planētu spēkam, kuras jūsu Zvaigžņu kartē ir vājas. Papildus vēl būs iespēja iepazīties ar slepenām Zintēm īpašiem gadījumiem.
Es esmu pārliecināta ,ka šis ceļojums iemācīs savādāk paskatīties uz daudzām situācijām dzīvē. Spēle palīdz realizēt vēlmes, nojauc izveidojušos stereotipus, apgaismo prātu, paplašina apziņu. Spēle izgaismo šķēršļus dzīves mērķa realizācijas ceļā, palīdz tos apzināt un pārvarēt. Spēle kurā izspēlē jebkuru mērķi Spēles lauks –dzīves lauks Katra spēle- tā ir saruna ar mūsu bezapziņu, saskarsme ar lielo noslēpumu. Tā ir praktika, lai nodibinātu saikni ar savu augstāko es, ar savu bezapziņu, kas aizved līdz dzīves galveno vērtību pārvērtēšanai un dziļai apziņas transformācijai. Tās pamatā ir gadsimtu viedās zināšanas 1.sena Indiešu spēle „LILA”, kura varētu būt līdz 5000 g. veca. Spēles mērķis savienoties ar dievišķo. Izdarot izvēli, mēs mainām enerģijas. 2. Pārvērtību grāmata „I DZIN”. 64 heksogrammas , kur katrai ir sava nozīme. tā ir mūsu realitātes galvenā matrica, tā satur sevī daudz likumsakarības. 3.Čakru plāns laukumā, Maiju kalendārs. 4.” Transformācija spēle” (iespaido citus spēlētājus).
15.08 в 15.00 вы сможете познакомиться с цветотерапией - системой Аура-Сома. Если возникнут дополнительные вопросы, то после первого часа встречи будет дополнительное время для знакомства с практическим применением продукции Аура-Сома в нашей жизни, например, массаж ауры и балансировака чакр и т.п. 16.08 в 16.00 знакомство с чакрафоном, практическое применение для исцеления Земли, а также целительные сессии на теле человека. Используются напольные инструменты, а также интсрумент, который располагается непосредственно на теле человека или вокруг него. В сессии может принять участие любой желающий. В заключении некоторые инструменты и CD можно будет приобрести.
Caur Rūnu izpratni ir iespējams pilnīgāk izprast dabas un mūsu apkārtnes brīnumainību, Izzinot Rūnas mēs varam daudz pilnīgāk izprast sevi, kā arī apzināt savas dzīves visdziļākos mērķus. Darbs ar Rūnām ir slēptu spēku atbrīvošanas veids, kas ļauj ielūkoties pagātnē, īstenot vēlmes, brīdināt par iespējamiem sarežģījumiem. Saieta laikā būs sarunas par Rūnu pielietojumu , kā arī varēšu atbildēt, ar Rūnu palīdzību, uz individuāliem jautājumiem, kā arī uzrakstīt kādus Rūnu rakstus, kādas problēmas vieglākam risinājumam.
Būs gan gleznotu zīmju izstāde, gan zīmju magnētiņi, gan padoms caur manām Zīmju kārtīm..
Mans darbs, ir saitīts ar augiem un iepriekšējā darbā arī ar vidi. Tas, par ko es rakstu, ir mani vērojumi, izjūtas, pārdomas gan par dabu un cilvēku, gan par cilvēku savstarpējām attiecībām. Sāku rakstīt 2010.gada vasarā, kad vaicāju sev dažus jautājumus un sadzirdēju atbildi uz tiem, varbūt ne tieši dzejas formā. Ja tās izraisīs pārdomas arī citiem lasītājiem un klausītājiem, tad būšu par to priecīga. Faktiski pārdomas sāku rakstīt tikai pēc brauciena uz tālām zemēm, pabeidzu Kosmosofijas institūtu kā dziedniece. Pēc otrā - sāku zīmēt arī enerģētiskos zīmējumus, kas palīdz cilvēkiem, vadu arī halodinamiku, kopā ar citu kolēģi Ilze Tiliku.
Festivāla laikā darbosies pirtsslotu darbnīca, kur jebkurš interesents varēs aplūkot, iztaustīt un izsmaržot dažādas pirtsslotas, sasiet savu pirtsslotu manā vadībā, kā arī iegādāties jau gatavas pirtsslotas. Sarunas tēma: "pirtsslotu dažādība (pēc sastāva, pēc formas, pēc dziednieciskajām īpašībām) manā pirtnieces praksē.To dažādais pielietojums pirts rituālā. Un slotiņu pārklāja veidošana-prakstisks demonstrējums.
"Tieši personīgā pieredze, kad pāris mēnešu laikā ar terapijas palīdzību sāku atkal staigāt, deva spēku un ticību uzsākt un turpināt šo darbu, lai sniegtu iespējas arī citiem cilvēkiem."
Всё происходит тогда. когда должно и ровно на столько, на сколько необходимо. И тот кто умеет жить в «сейчас» и «здесь» осознаёт счастье жизни и понимает, что такое «своевременность». Я продолжаю обучаться и живу со знанием, что получая знания и опыт, приходит время его, опыт, передавать дальше. ТАК и ТЕМ передавать, как распорядится Жизнь и как я сама и другие смогут воспользоваться предложениями Пространства. www.astrogloba.lv.
Esmu sertificēta pirtniece. Manas aktīvās darbības gan mazāk notiek pirtī, toties ļoti aktīvi aromterapijas jomā. Es lasu lekcijas, izstrādāju smaržu aromātus, rīkoju smaržu darbnīcas, veicu arommasāžas u.c. aromterapijas procedūras. Mana darba vislielākā daļa ir cilvēku aromdiagnostika un tad, balstoties uz diagnostikas rezultātiem, notiek individuāls darbs ar cilvēkiem. Aromtests ir unikāla metode, ar kuras palīdzību var noteikt katra cilvēka pašreizējo psihoemocionālo kā arī fizisko stāvokli un izstrādāt individuālu aromterapijas risinājumu, lai uzlabotu veselību un likvidētu esošās problēmas kā piemēram attiecības ģimenē vai darbā, grūtības mērķu sasniegšanā, koriģētu nevēlamas rakstura iezīmes, likvidētu fobijas. Aromtestā tiek izmantotas vairāk kā 90 ēteriskās eļļas, kuras izsmaržojot, parāda zemapziņas slēptos blokus, traumas, fiziskā un psihiskā diskomforta cēloņus. Likvidējot šos cēloņus, cilvēks sevi atbrīvo harmoniskākai nākotnei un labai pašsajūtai. Dzīvosim, esot laimīgi, veseli un skaisti!
http://antrasprakse.lv/par-mani-1/es...
pašizziņas grupu un praktisku semināru radītāja un vadītāja.
13.augustā pl.15.00 Sajūtu Darbnīca: "Saruna ar dvēseli"
Atslēgas vārdi: satikšanās, krāsas, mūzika, enerģija, kustība, dzīvība. Galvenā procesa virzība ir sajust, ieraudzīt, sadzirdēt , ko saka dvēsele šajā dzīves mirklī!
14.augusta rītausmā "Rīta rituāls spēkam un briedumam" caur uguns klātesamību,labirintu mistēriju, skaņām dabā un sirdī -aiz sevis atstāt sēnalas, čaulas un čaumalas un dot spēku savam graudam, kodolam nobriest un vairoties!
 Masāža un dziedināšana ar Tibetas skanošajiem traukiem, skaņu peldes un gongu meditācijas. Darbojos, lai sakārtotu cilvēka prātu un enerģētiku. Attiecības ir viens no manu interešu sfēras jautājumiem, jo ļoti precīzi sajūtu cilvēku atbilstību, iespējamās problēmas, enerģiju plūsmas pārrāvumus, blokus. Tāpat palīdzu sagatavoties nozīmīgām un/vai smagām situācijām, notikumiem; palīdzu tās izdzīvot veidojot-nodrošinot enerģētisku aizsardzību. Palīdzu transformējot enerģētiskos blokus, novadīt enerģiju attīstībai vēlamajā virzienā; spēju atbrīvot to no tādām cilvēka dzīvi traumējošām enerģijām, kuras tautā sauc par enerģētiskajiem kaitējumiem vai svešām programmām, palīdzu atgriezties uz patiesā dzīves ceļa, pie katra unikālā dzīves scenārija. Piemīt spēja motivēt un atbrīvot no depresijai tuva stāvokļa, no negribēšanas dzīvot; palīdzu atbrīvoties no situācijām, kuras atkārtojas kā pa apburtu loku.

 

 
© 2016 Everti
Lapu veido un uztur Everti