26.oktobrī pl.16.00 Veļu vakars

Kad naktis kļūst garākas par dienu un pār zemi nolaižas migla, ir pienācis veļu laiks. Atdarās vārti, un ciemos ierodas senču gari – veļi, saukti arī par iļģiem, paurīšiem, vecīšiem, ķauķiem, urgučiem, māžekļiem. Aicinām Tevi uz veļu laika vakarēšanu mūsu sētā. Godināsim tās garās vīru un sievu rindas, kas mūžīgi nesīs mūsus senču vārdu. Kursim guni, klāsim veļu mielasta galdu, dziedāsim dziesmas un pieminēsim senos, kopā ar seno tradīciju turētāju Inesi Krūmiņu.
Braucot ciemos ģērbies silti, ņem līdz pavisam nelielu mielastu veļiem( tādā trauciņā, ko nav žēl atstāt), kādu cienastu kopējam galdam.
Dalība pret naudisku ziedojumu.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Uz tikšanos!

foto:Anrijs Požarskis

Sekojiet un dalieties: