“Laika rata pietura Evertos 2018” dalībnieki

Sākam veidot 2018. gada festivāla dalībnieku sarakstu. Kā jau katru gadu, informācija tiks papildināta līdz pat festivāla sākumam.

Йога Дасс (Joga Dass)

Йога Дасс (Joga Dass)

Čakrafona radītājs-Vācija
Savas Latvijas vizītes ietvaros, festivālā laipni piekritis piedalīties čakrafona radītājs, fantastiski interesanta personība:
Joga Dass no Vācijas.
„Kādreiz, kad man bija gadi 16, es atnācu mājās no skolas un apsēdos dīvānā, pēkšņi, viena mana daļa izlidoja no ķermeņa un nokļuva „Mājās”. Es piedzīvoju neticamu laimes sajūtu un kad atgriezos ķermenī, sāku meklēt veidu , kā to, ko es sajutu, realizēt.” Par sevi stāsta Joga Dass.

Joga Dass vairāk kā 30 gadus pēta dabas skaņas un to ietekmi uz organismu, kā rezultāta viņš radīja čakrafonu, kura skaņas nodod tās sajūtas , ko viņš sajuta bērnībā. Tomēr dzīvojot plūsmā, sinhronā ritmā ar planētu, vai var apstāties pie sasniegtā? Pa šo laiku tika radīti vēl citi instrumenti. Un tā Radošuma virsotne ir kristāla čakrafons. Visi kas ir dzirdējuši, saka , ka jūt kā paplašinās aura galvas rajonā un attīrās apziņa. Joga Dass turpina zinātniskos meklējumus. Un tagad veiks eksperimentus , kā šo vibrāciju nodod ūdenim, tāds ūdens, labvēlīgi var iedarboties uz bojātām un slimām šūnām. Skaņa izveido formu. Skaņa tā ir mūsu Visuma pamats. Skaņa, kas izplatās mūsu laukā – pareiza, maģiska skaņa, kas kļūst priekš mums par portālu, caur kuru mēs varam iziet jaunā vienotā , nedalāmā esībā ar Visumu.
Joga Dass ar čakrafonu meditāciju, piektdienas vakarā, atklās gongu nakti, kā arī sestdien vadīs lekciju, kurā sniegs ieskatu par čakrafona radīšanu, tā izmantošanu, iedarbību uz smalko ķermeni un fizisko veselību. Kā arī varbūt kādam būs iesēja tikt pie paša meistara uz skaņu vibrāciju sesiju, jo Joga Dass solījies būt abas festivāla dienas.
Padziļinātāku par čakrafonu, tā vibrācijām, skaņu un ietekmi; par viņa skatījumu un saviem zinātniskajiem pētījumiem, kā skaņu vibrācijas ietekmē šūnu membrānas un daudz ko citu, varēs dzirdēt seminārā, kas notiks18.,19.augustā Rīgā ( sīkāk http://auralife.lv/) un 17.08 pl.19.00 Torņakalna baznīcā notiks unikāls koncerts, kas vienmēr rada neaprakstāmas, dvēseli glāstošas skaņas un vibrācijas, kas ilgi vēl pēc tam priecē sirdi un augumu.

„ Однажды, когда мне было 16 лет, я пришел из школы и когда я сидел на диване, то другая мая часть вылетела из тела и попала “Домой”.Я пережил невыразимое чувство счастья и когда вернулся в тело, стал искать способ выразить то, что я пережил.”
Йога Дасс (Joga Dass) более 30 лет посвятил изучению природы звука и его влияние на организм. И в конце концов результатом его исследований стало создание чакрафона., звучание которого передаёт те чувства , которые он тогда пережил . Но живя в потоке и синхронно в ритме с планетой, разве можно остановиться на достигнутом? За это время были созданы различные инструменты. И вот вершиной творения стал хрустальный чакрафон. Все, кто слышали, отмечают, что расширяется аура в районе головы и очищается сознание. Йога Дасс продолжает научные поиски. И теперь будет вести исследования над тем, как передать эту вибрацию воде. Эта вода может влиять на испорченные и разрушенные клетки. Звук содает форму. Звук это основа нашей Вселенной. Звук, распространяющийся в нашем пространстве — правильный, магический звук, для нас может стать проходом, порталом через который мы сможем войти в новый мир единой, неделимой Вселенной .

Sekojiet un dalieties:
Йоланта Кристанайтите Шиндейкиене

Йоланта Кристанайтите Шиндейкиене

Рэйки Усуи Шики Риохо-Lietuva
Рэйки Усуи Шики Риохо
окончила две высших школы: медицинский факультет Вильнюсского университета (по специальности врач-гигиенист ) и Международную школу предпринимательства Вильнюсского университета (квалификационная степень магистра и профессиональная квалификация менеджмент и администрирование, международный маркетинг и торговля ). Более 10 лет работала в издательстве журналистом и редактором. Ей присвоено звание МАСТЕРА-УЧИТЕЛЯ Рэйки по системе естественного исцеления Рэйки Усуи Шики Риохо (The title of Reiki Master, Practioner and Teacher) она получила первую и вторую дополнительные ступени (ступени Second Advanced Degree) по системе естественного лечения Рэйки Усуи Шики Риохо, первую и вторую ступени Тибетского Рэйки по системе тибетского естественного исцеления. Йоланта директор Палаты здорового образа жизни и альтернативной медицины Литвы, являеться председателям комитета Рэйки.

Хирологическая Консультация

Хирологическая консультация начинается со знакомства, первичного осмотра рук и взятия отпечатков ладоней. Отпечатки являются прекрасным средством для наблюдения изменения вашего рельефа ладоней за годы.

Sekojiet un dalieties:
Сигитас Повилайтис

Сигитас Повилайтис

Рэйки Усуи Шики Риохо-Lietuva
Рэйки Усуи Шики Риохо-Lietuva
уже 25 лет работает в области нетрадиционной медицины и парапсихологии. Ему присвоено звание МАСТЕРА-УЧИТЕЛЯ Рэйки по системе естественного исцеления Рэйки Усуи Шики Риохо (The title of Reiki Master, Practioner and Teacher) и звание МАСТЕРА-УЧИТЕЛЯ Рэйки по системе тибетского естественного исцеления (Tibetans Reiki MASTER PROMOTOR). В Санкт-Петербурге окончил Международную школу медицинской парапсихологии и нетрадиционных методов лечения;Тибетская школа бессмертия;, курсы бесконтактного биоэнергетического массажа по системе Джуны Давиташвили, обучался целебным техникам шаманов Алтая, японским техникам восстановления гармонии Рэйки по системе Усуи Рэйки Риохо и др.;Сигитас;Повилайтис;-член Палаты здорового образа жизни и альтернативной медицины Литвы, являеться экспертом комитета Рэйки.
ПРОГРАММА
I. Индивидуальные консультации
1) Ранняя диагностика заболеваний. Ранняя диагностика заболеваний проводится путем измерения биополя (ауры), по меридианам и структуре ногтей.
(Диагностика по структуре биополя. Путем измерения биополя человека при помощи биолокационных рамок или специальных электронных приборов можно установить повреждения в биополе (ауре) человека. Этот метод помогает на ранних стадиях установить начинающиеся в организме человека болезни.
Диагностика по меридианам. Путем измерения при помощи специального прибора устанавливается энергетический потенциал в пальцах рук. Зная, что каждый палец через систему меридианов связан с определенными органами, можно на ранних стадиях установить определенные повреждения конкретных органов.
Диагностика по структуре ногтей. Проводится на основании структуры, формы ногтевой пластинки и указывает на уже поврежденные органы или пограничные состояния до повреждения органов.)
2) Астронумерологическая мандала. Составляется для каждого индивидуально по дате рождения. Она показывает состояние организма человека, слабые и сильные стороны личности. Работа с астронумерологической мандалой помогает восстановить гармонию на всех уровнях подсознания человека.
II. Тренинг по восточному реберфингу
1) восточный ребёфинг (дыхательная терапия)
С. Повилайтис работает в качестве мастера по ребёфингу по восточной системе с 1991г. Проводимые им ребёфинги являются сильными и эффективными. Ребёфинг (англ. rebirthing) – это дыхательная техника, помогающая достичь состояния гармонии и избавить тело, мысли и чувства от стресса. Суть сеанса ребёфинга заключается в том, что человек при участии специалиста по ребёфингу ритмично и равномерно дышит. Во время такого сеанса энергия освобождает человека от напряжения и накопившегося стресса.
Особенности воздействия
Ребёфинг действует на всех уровнях: физическом, психическом и духовном. На физическом уровне изменяется соотношение двуокиси углерода и кислорода в крови. Это влияет и на баланс других химических элементов в организме, поэтому улучшается самочувствие и деятельность всех органов, очищается организм. Ребёфинг затрагивает самые глубокие уровни сознания и подсознания. Процесс глубокого правильного дыхания дает избавление от многолетнего накопившегося стресса, и начинается выздоровление. На духовном уровне ребёфинг излечивает душу, так как изменяется взгляд на жизнь, меняются мысли, цели. Ребёфинг усиливает радость жизни и интеллектуальную активность, придает энергию и бодрость. Самое важное — дает подпитку жизненной энергией, так как гармонизирует ее течение по энергетическим каналам.
Sekojiet un dalieties:
Irina Popova

Irina Popova

Parapsihologs-litoezotēre
Parapsihologs-litoezotēre
Fiziskās un ezoteriskās minerālu īpašības. Lekcija-meditācija par minerāliem. Minerālu karaliste parādījās ilgi pirms cilvēces ierāšanās uz Zemes. Akmeņi ir zemes pasaules fundaments, kas veido stabilu sistēmu un apziņas materializāciju blīvā organismā. Akmeņiem ir kristāliskais režģis, tātad viņiem piemīt liels atmiņas potenciāls. Tā ir lieliska „dzīves mācību grāmata”, tikai jāmāk to lasīt.
Mūsu tikšanas laikā es iepazīstināšu Jūs ar dažiem „dvēseliskās” sarunas noslēpumiem, padalīšos ar informāciju, kā palīdzēt sev katru dienu caur sadarbību ar minerālu. Lekcijā piedalās lielā kolekcija minerālu no Dalnegorska, Kolas, Urāla, Baikāla un ..
Lekcijas notiek krievu valodā;

 

Sekojiet un dalieties:
Aija Stabiņa

Aija Stabiņa

Profesionāla sertificēta numeroloģe
Aija Stabiņa -profesionāla sertificēta numeroloģe
Viena no Latvijas Numerologu biedrības dibinātājām. Vada kursus, seminārus, sniedz konsultācijas. Numeroloģija ir zinātne (latīniski: numerus – cipars, logos – zinātne), kas ļauj izprast likumsakarības, kā cilvēka dzimšanas dati, vārds un uzvārds ietekmē viņa psiholoģiskos procesus, attieksmi pret dzīvi un cilvēkiem kopumā. Tāpat kā eksistē DNS kods, kas atbild par fizioloģiskajiem procesiem ķermenī, tā eksistē ciparu kods, kas satur informāciju par psiholoģisko uzvedības modeli cilvēkā. Katrs cipars apzīmē konkrētu magnētiskā lauka viļņa svārstību frekvenci, kas ietekmē cilvēkā psiholoģiskos procesus. Ciparu izkārtošanās konkrētā secībā veido mijiedarbību starp psiholoģiskajiem procesiem cilvēkā un viņa sajūtām. Tas ir tāpat, kā izmantojot vienus un tos pašus klavieru taustiņus atšķirīgā secībā, mēs spējam atskaņot dažādus skaņdarbus, radot atšķirīgus noskaņojumus.
Sekojiet un dalieties:
Ivo Puriņš

Ivo Puriņš

Maiju kalendāra ilggadējais priesteris
Maiju kalendāra ilggadējais priesteris, iniciētais Sauļu salicējs, Baltu zīmju tulks, šamanis, Objektīvās Laika Asociācijas dibinātājs.
Ivo Puriņa vadītā Tolteku komanda, kas darbojas Latvijā līdz konkrētam brīdim visi bija parasti cilvēki. Līdz brīdim, kad „Ērgļa” nodoms viņus savāca vienkop un deva uzdevumu. Tagad viņi ir „Dienu salicēji” – burtnieki, kas skaidro šīs Pasaulītes ritējumu, saliek likteņus, nes Gaismu un modina savus tautiešus. Šogad Tolteku komanda veidos uguns rituālu Evertos. Mēs visi kopā vērsīsimies pie saiknes, kas savieno mūsu ķermeni, dvēseli, Garu. Mēs pateiksim „nē” savām bailēm un izveidosim sev vēl skaistākas nākotnes iespēju. Bez tam būs iespēja iepazīties ar Dienu enerģiju nesējiem personīgi. Visi viņi pārvalda maģiskās zīlēšanas mākslas un spēj rast atbildes uz jautājumiem, kas priekš katra ir aktuāli dotajā laika brīdī. Ivo Puriņš arī pastāstīs par Sakrālo Kalendāru un burtnieku maģijas noslēpumiem. Būs iespēja uzzināt par zināšanu pirmavotu – Kalendāru, no cilvēka, kas tajā dzīvo un ir saņēmis personālo iniciāciju no Maiju Vecajiem.

 Tolteku – Burtnieku pamatpostulāts.

Pasaulē eksistē divi spēki:

Naguāls – Dievišķais nodoms, Pasaules pirmcēlonis, Mūžīgā pastāvēšana. Šis spēks pats par sevi nav un nekad nebūs precīzi definējams, izskaidrojams vai kā citādi „ierāmējams”. Tas vienkārši IR, PASTĀV.

Tonāls – Skaitļu rindas, spēks, kas veido visas struktūras un paternus. „Pasauli veido skaitļi” – šī definīcija ir Tonāla cēlonis un sekas vienlaikus. Un pats galvenais – Tonāls ir vienīgais instruments, kas strukturizē un sistematizē Naguālu, vienīgais ritms, caur ko Naguāls jeb Dievišķais nodoms izpaužas un kļūst saprotams.

Sakrālais kalendārs apvieno NEIZSAKĀMO ar to, kurš FORMĒ UN SISTEMATIZĒ, Mūžību ar Laiku, Esību ar Darbību. Tas, kas mūžu mūžos ir zināms mūsu garam, kļūst izprotams prātam un top par reālu instrumentu, lai mēs varam stabili justies un izpausties savā realitātē materiāli un garīgi, darbībā un sadarbībā, vērtības radīšanā, apzināšanā un atstāšanā aiz sevis. 

Sekojiet un dalieties:
Līga Reitere

Līga Reitere

Zāļu sieva un stāstniece
Zāļu sieva un stāstniece
Līga par sevi saka: Mān sauc Reiter Līg.

Es i ventiš, kas pedzīms netāļ no Ventiņem Tārgals puse. Dzimta mēl, vietjes tradīcijs un sierdej tūjs amat prasms i makten ģeldigs pamats pe ko peturetes. Man i lust un patikšan uz vietjem vērtibam, es peprot louk dārbs: māk sloukt guoj, pļout sien, lāpit zeķs, ēķelet enzacs, seidet stelles un stāvet pe plīt. Es māk ķidat ēriņs un pepinat pleksts, jo man smeķe zūjs. Es var erādit kā ucnat mazķoņķs, kā spēlet sendien spēls un rotaļs, kā  dancat ēlender, dziedat ziņģs un kopig svinet svētks. 

Sekojiet un dalieties:
Inga Ružicka

Inga Ružicka

Dvēseļu pētniece & terape.
Sveiki! Ja mēs vēl neesam pazīstami un jūs redzat mani pirmo reizi, vai mēs esam pazīstami, bet ne
tik labi, tad par mani īsumā varat izlasīt šeit.

INGA RUŽICKA
Dvēseļu pētniece & terape. GIDS pašam pie sevis CAUR iepriekšējām dzīvēm un Dvēseļu pasauli.
Sertificēts ​ “reinkarnacionikas” un ​ “Likteņa matricas, cilvēku karmisko uzdevumu dziedināšanas”
konsultants.
Es strādāju individuāli un vadu klātienes seminārus, on-line vebinārus pēc reinkarnacionikas metodes
un karmisko uzdevumu noskaidrošana ar “Likteņa matricas” palīdzību. Organizēju nometnes un
konferences.
MANS UZDEVUMS
Dot iespēju cilvēkiem aktivizēt dvēseles atmiņas caur iepriekšējo dzīvju un dvēseles pasaules prizmu.
MANS MĒRĶIS
Paplašināt cilvēkiem redzes loku. Palīdzēt cilvēkiem ieiet apzināšanās līmenī un ieraudzīt sevi ar
dvēseles acīm.
MANS REDZĒJUMS
Es cenšos radīt savā valstī, pilsetā, izglītības iestādi, kura palīdzēs aktivizēt citu iemiesojumu atmiņas,
aktivizēt dvēseles atmiņās un savu dzīves aicinājumu.
EKSPERTS
– 5 gadu pieredze reinkarnācijas sfērā.
– Esmu novadījusi jau vairāk kā 1500 individuālas konsultācijas.
– 2 gadu pieredze “Liktenu matricas” aprakstu sastādīšanā un to lasīšanā.
– Esmu izveidojusi vairāk kā 270 individuālos “Likteņa Matricas” aprakstus.
– Semināru, konferenču un nometņu organizators .
KO ES DARU ŠOBRĪD
– Paaugstinu kvalifikāciju uz Reinkarnacionikas institūta treneri.
– Esmu Reinkarnacionikas institūta frančīzes Rīgā izveides procesā.
– Vadu individuālas konsultācijas, seminārus, vebinārus.
– Organizēju konferences un nometnes.
REZULTĀTS
– Novadījusi jau vairāk kā 1500 individuālas konsultācijas.
– Novadījusi jau vairāk kā 50 semināru pēc “reinkarnacionikas” un “likteņa matricas” metodēm.
– Noorganizēju, novadīju un uzstājos 5 nometnēs, ka arī uzstājos citu organizetās nometnēs.
– Noorganizēju, novadīju un uzstājos 2 konferencēs (2015-2016).
– Noorganizēju, novadīju un uzstājos reinkarnistu dienu latviešu valodā (2014).
– 2 reizes uzstājos “reinkarnistu diena” krievu valodā (2013, 2014).
– Uzrakstīju savu pirmo rokasgrāmatu ​ “Īsa pamācība jautājumu uzdošanā, nokļūstot iepriekšējā dzīvē
un dvēseļu pasaulē”.
– Vairākas video intervijas. Viena no pēdejām -> ​ https://www.youtube.com/watch?v=qOj14qsEpLw
– 2 intervijas žurnālos “Mistērija” un “Ievas stāsti”.
– Raksts “Dzīvesziņas gada grāmata 2017”.
– YouTube kanālā vairāk kā 300 video.
BRĪVAJĀ LAIKĀ
– Lasu garīgas grāmatas par dvēselem (iesaku izlasīt amerikāņu hipnoterapeita Maikla Ņūtona
“Dvēseļu ceļojums” grāmatu. Grāmatas elektroniskā versija ​ ŠEIT​ ).
– Pavadu laiku ar ģimeni un ar ģimeni ceļoju pa Laviju.
KĀ AR MANI SAZINĀTIES
– Facebook ​ https://www.facebook.com/inga.ruzicka
– Draugos.lv: ​ www.www.draugiem.lv/reinkarnacija/
– ​ inga.ruzicka@gmail.com
– tel: +371 20211211
JA JŪS VĒLATIES
Atcerēties savu citu dzīvju iepriekšējās pieredzes, kuras ietekmē jūsu šī brīža dzīvi, tai skaitā”Likteņa
matricas” metodi, kura dod ​ iespēju saprast savu patieso dzīves aicinājumu uz šo
iemiesojumu​ , ​ apzināties iepriekšējo dzīvju neizietās mācību stundas un saprast nākotnes
perspektīvas, kā arī palīdz saprast savstarpējo attiecību smalkumus. Parāda kādus uzdevumus vajag
izpildīt, lai veiksmīgi varētu virzīties tālāk. Šis ir ceļvedis cilvēkiem, kuri iet pašizziņas ceļu.

www.reinkarnacija.lv​

“Enerģētiskais sirds čakras potenciāls likteņa matricā” Evertos 2018

Šajā nodarbībā uzzināsiet, kādas zināšanas ir nepieciešamas, lai izveidotu jaunu dzīves skatījumu uz pasauli, lai iemācītos izveidot attiecības ar mīļotiem cilvēkiem un atvērtu savu sirdi.
Šī nodarbība dos jums iespēju uzzināt, kā pēc jūsu dzimšanas gada datuma ar “Likteņa matricas” palīdzību sarēķināt Jūsu sirds čakras skaitļus-enerģijas, lai uzzinātu savus klupšanas akmeņus un uzzinātu, kādas Jūs esat/iet enerģijas plusa izpausmē.
“Likteņa matricas” skaitļu izskaidrojums dos Jums iespēju saprast, kā virzīties tālāk, lai pilnībā atvērtu savu sirds centru-čakru.

Uzzināsiet vai jūsu sirds čakras enerģijas strādā ar pilnu jaudu, vai ir kaut kā savādāk.

Nodarbībā uzzināsiet:
● Kā sarēķināt matricu pēc jūsu dzimšanas gada datuma.
● Kas ir sirds čakras potenciāls?
● Uzzināsiet, kas ir “cilvēka pasaules skatījums”?
● Kā pareizi veidot attiecības ar apkārtējiem izmantojot pareizu skatījumu uz pasauli un savas sirds čakras enerģijas?
● Kā atgūt savu veselumu?
● Sirds čakras enerģiju apraksti.
● Visas nodarbības laikā jautājumi un atbildes.

Kam šī nodarbība var noderēt?
● Tiem, kuri vēlas uzzināt uz ko jūs esat spējīgi izmantojot savas sirds čakras enerģijas.
● Tiem kuri nevar saprast, “kāpēc es tik daudz strādāju ar savu sirds centru, bet tas kā neveras vaļā, tā neveras”.
● Kuri vēlas saprast sevi un apkārtējos,
● Vecākiem, kuri vēlas priekš saviem bērniem būt kā paraugs, kurš zina, kā izmantot savu sirds čakras potenciālu.

Sekojiet un dalieties:
Kristiāna Kalniņa

Kristiāna Kalniņa

Biodejas vivenciju vadītāja
Biodejas vivenciju vadītāja, Biodejas skolotāja, Deju/kustību terapeite, Maģistra grāds veselības aprūpē
Biodeja (Biodanza) ir unikāla personību attīstīstoša zinātniskos pētījumos pierādīta metode, īpaša un dziedējoša, Rolando Toro radīta sistēma, kuru pazīst un dejo visā pasaulē. Autora izveidoti gan aktivizējoši, gan relaksējoši kustību un dejas vingrinājumi, cilvēciska satikšanās caur savstarpēju pozitīvu atbalstu un miiedarbību, maigi un saudzīgi savieno jūtas, prātu un ķermeni.
Biodeja uzlabo mūsu piecu dzīvības pamatpotenciālu izpausmi:
vitalitāti, seksualitāti, kreativitāti, afektivitāti un transcendenci,
caur ko sevī varam atklāt vēl neapzinātas radošās spējas un iegūt jaunu pozitīvu pieredzi savai dzīvei.
Katra biodejas nodarbība (vivencia – spāņu v.) ir kā sajūtu ceļojums, kura mērķis ir izraisīt emocionāli aizkustinošas pārdzīvojuma izjūtas, integrējot tās jaunā kvalitātē un dzīves pieredzē.
Lai kļūtu par savas dzīves radītāju, ir jāsajūt un jāiemīl dzīve!
Dejotprasmes un vecuma ierobežojuma nav!
Vairāk informācijas: www.biodeja.lv 
Sekojiet un dalieties:
Ivars Vallers

Ivars Vallers

Sertificēts pirtnieks, vibroakustiskās masāžas speciālists
Sertificēts pirtnieks, vibroakustiskās masāžas speciālists.
Vairāku gadu pieredze kailslotiņu gatavošanā un izmantošanā. Interesantiem varu piedāvāt šī masāžas veida apmācību un izgatavot kārkla slotiņas individuāli.
Sekojiet un dalieties:
Kristīne Vallere

Kristīne Vallere

Pirtniece, astrologs, vibrācijas terapija
Pirtniece, astrologs, vibrācijas terapija
Festivāla laikā būšu atvērta sarunām par pirts mijiedarbību ar Laika ritiem. Dalīšos pieredzē ar saviem novērojumiem labvēlīgākās pirts dienas izvēlē, savienojot savus iekšējos ritmus ar Zvaigžņu vēstījumiem. Vibrācijas terapija un tās pielietojums gan pirtī, gan ikdienā.
Sekojiet un dalieties:
Lilija Bērziņa

Lilija Bērziņa

Piecas maņas
Esmu mācījusies un izkopusi visdažādākās tehnikas un zināšanas, lai sakārtotu garīgo un fizisko ķermeni tieši caur piecām maņām.
Nākot pasaulē, Dievs, katram pēc nopelniem, dāvina mūsu fizisko ķermeni ar piecām maņām (redze, dzirde, oža, garša un tauste). Tā ir mūsu vislielākā balva, caur ko mēs izbaudām sevi un šo skaisto pasauli, un tikai no mums pašiem ir atkarīgs ar cik lielu mīlestību, pacietību, rūpību…izveidojam savu būtību.

REDZE – ieraudzīt skaisto- sevī, likumsakarībās, izmantot iekšējo redzi cilvēkos un dabā.
OŽA – izbaudīt smaržas – aromterapijā, ēdienā, cilvēkos,dabā.
GARŠA – sajust dzīves garšu – dabiskā, veselīgā ēdienā, dzērienā, dabīgās zālēs, cilvēkos, dabā.
DZIRDE -sadzirdēt labo – savā dvēselē, mūzikā, meditācijā ,cilvēkos,dabā.
TAUSTE – sajust un izbaudīt – enerģiju plūsmu ķermenī, sauli, vēju, ūdeni, zemi – dabu, pieskārienu, glāstu caur masāžām.
Lai vienmēr esam pateicīgi par savu ķermeni un maņām, ko varam vislabāk iepazīt klusumā, ieklausoties sevī.
Varbūt,tieši tāpēc,ka esmu apzinājusies sevi , iemācījusies BŪT savā klusumā un spēju sajust kā vadīt meditācijas, harmonizēt enerģētiku, veikt dziedinošas masāžas, katram cilvēkam individuāli pagatavot, tieši viņam domātas tējas, eļļas, ziedes, skrubjus, krēmus….kam izejvielas vācu pati dabā.

Sekojiet un dalieties:
Anita Lasmane

Anita Lasmane

ezotēriķe
Praktiskā darba pieredze no 2001.gada.

* lieku kārtis Taro, Lenermanes, R.Waita
*rituāli,
* Tetha – Hiling metode (dziedniecība, atbrīvošana no negatīvām enerģētikām, psihiskiem, negatīviem uzbrukumiem, kontakts ar sargeņģeļiem)
* gaišredzība
* Izgatavoju personiskas rūniskās rokassprādzes (veiksmei, aizsardzībai, kā dažādu slimību ārstēšanas palīglīdzekli, pēc pasūtījuma gatavoju arī no akmeņiem.
Festivāla laikā interesentiem piedāvāju sniegt atbildes uz jautājumiem caur kārtīm, numeroloģiju, sniegt konsultācijas pēc Baz- Ci, sastādīt cilvēkam karti, pateikt, ko viņš pats var koriģēt savā dzīvē, savā mājā pēc fen-šui, kā pats var celt savu labklājību. Runātavās mēs tiksimies lekcijā: “Nauda un tās enerģētika” tajā pastāstu arī praktiskus vingrinājumus, un, lekcijā ”Mājas enerģētiskā attīrīšana”.
Sekojiet un dalieties:
Anita Zīle

Anita Zīle

Sertificēts astrologs
sertificēts astrologs
Es kā astrologs sniegšu nelielu konsultāciju, ieskatu, kā aktivizēt sava horoskopa planētas, kuras nav tik spēcīgas kā gribētos. Pamatā būs Vēdiskās astroloģijas ieteikumi kādus akmeņus izmantot attiecīgās planētas spēcināšanai, lai tā dotu savu spēku bez ierobežojumiem.
Sekojiet un dalieties:
Lita Brambate

Lita Brambate

Enerģijas Elpošana Atdzimšanai
Enerģijas Elpošana Atdzimšanai
Ļoti spēcīga metode, kas māca elpot ne tikai gaisu, bet arī enerģiju, tādā veidā sevi dziedēt un atdzimt no jauna dzīvei saskaņā ar savu iekšējo būtību.
Lielisks veids sevis iepazīšanai un sakārtošanai, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un pašsajūtu. Atbrīvotos no visa liekā un traucējošā. Palīdz atrast, izzināt un pilnveidot sevi. Sākt dzīvot apzināti. Iegūt dziļu iekšēju mieru. Patiesi iemīlēt dzīvi, sevi un apkārtējos.

Pēc daudzu gadu meklējumiem, dzīve mani aizveda pie Enerģijas elpošana atdzimšanai (Rebirthing breathwork) metodes. Esmu apguvusi šo metodi Nīderlandē un Vācijā, sertifikātu ieguvu ASV pie metodes autora Leonarda Orra. Viņš atklāja un sāka attīstīt šo metodi 1962. gadā. Pati priekš sevis šo metodi esmu atradusi kā visspēcīgāko un efektīgāko, tādēļ to arī piedāvāju citiem.

Tā sastāv no divām daļām – savienotās elpošanas, kuras laikā elpojam ne tikai gaisu, bet arī enerģiju paplašinot apziņu un psiholoģiskās puses, kas ir darbs katram ar sevi, esmu līdzās un atbalstu ceļinieku, kas man pašai palīdzējuši un ir efektīgi, tik jāiet gan katram pašam. Tā ir dzemdību, iepriekšējo dzīvju un bērnības traumu apzināšanās un atbrīvošana. Pozitīvas domāšanas sistēmas izveidošana, jo mēs neesam mūsu domas, bet mūsu dzīve ir tas ko domājam. Enerģija kļūst par to par ko tā domā. Tā ir pāreja no upura apziņas uz radītāja apziņu. Mēs esam paši savas dzīves veidotāji un ja esošais mūs neapmierina, varam to mainīt.

Es kā elpošanas sesiju vadītājs koriģēju elpu maksimāla efekta sasniegšanai, esmu blakus, atbalstu, palīdzu un dalos ar tiem darbarīkiem, kas man ir palīdzējuši transformēt savu dzīvi. Sesiju laikā piedzīvotais mēdz būt ļoti, ļoti spēcīgs, katram individuāls un atšķirīgs. Dažkārt ir nepieciešams laiks un dažu barjeru nojaukšana, lai atvērtos enerģijai, to arī palīdzu izdarīt. Nav ieteicams veikt pinu elpošanas ciklu kamēr nav izietas 5 – 10 reizes ar pieredzējušu elpošanas vadītāju.

Lita Brambate
tel.: +371 28314482
facebook: Elpojam
e – pasts: litabartgallery@gmail.com

Sekojiet un dalieties:
Doloresa

Doloresa

Lila čakra
Uzaicinu Jūs uz brīnišķīgu ceļojumu pašam pie sevis, caur daudzveidīgo heksogrammu izziņu, spēlē „Lilla čakra
Es esmu pārliecināta ,ka šis ceļojums iemācīs savādāk paskatīties uz daudzām situācijām dzīvē. Spēle palīdz realizēt vēlmes, nojauc izveidojušos stereotipus, apgaismo prātu, paplašina apziņu. Spēle izgaismo šķēršļus dzīves mērķa realizācijas ceļā, palīdz tos apzināt un pārvarēt. Spēle kurā izspēlē jebkuru mērķi Spēles lauks –dzīves lauks Katra spēle- tā ir saruna ar mūsu bezapziņu, saskarsme ar lielo noslēpumu. Tā ir praktika, lai nodibinātu saikni ar savu augstāko es, ar savu bezapziņu, kas aizved līdz dzīves galveno vērtību pārvērtēšanai un dziļai apziņas transformācijai. Tās pamatā ir gadsimtu viedās zināšanas 1.sena Indiešu spēle „LILA”, kura varētu būt līdz 5000 g. veca. Spēles mērķis savienoties ar dievišķo. Izdarot izvēli, mēs mainām enerģijas. 2. Pārvērtību grāmata „I DZIN”. 64 heksogrammas , kur katrai ir sava nozīme. tā ir mūsu realitātes galvenā matrica, tā satur sevī daudz likumsakarības. 3.Čakru plāns laukumā, Maiju kalendārs. 4.” Transformācija spēle” (iespaido citus spēlētājus).
Sekojiet un dalieties:
Guna Kārkliņa

Guna Kārkliņa

Sertificēta astroloģe
Sertificēta astroloģe
* ekstrasensorās spējas cilvēku astroloģiskajās kartēs
* miljonāru kombinācijas, naudas tēma astrokartēs un labklājības vairošana dažādu tautu tradīcijās.

Lekcija: Mēs, labklājība un nauda. Astroloģijas sniegtās iespējas

Lekcijā nopietni astroloģiskie skaidrojumi par finanšu tēmu – ko stāsta Venera un planētu raksti, kā arī izklaidējošs stāstījums par zodiaka zīmēm, to attiecībām ar naudu vai kredītsaistībām. Ielūkosimies miljardieru Marka Cukerberga, Bila Geitsa, Ričarda Brensona astroloģiskajās kartēs – varbūt jums ar viņiem ir kaut kas kopīgs? Būs arī stāstījums par naudas piesaisti dažādu tautu tradīcijās.

Lekcija: Kā atpazīt savus „īstos” kristālus?

Lekcijā praktiski padomi, kā atpazīt savus „īstos” kristālus, iepazīties un sarunāties ar tiem. Mazliet arī no detektīvsižeta – ko „piedāvā” viltotāju pasaule un kā mēģināt tikt skaidrībā par izstrādājumu autentiskumu. Arīdzan aizraujoši stāsti no dzīves par un ap kristāliem. Kā tie plīst, pazūd un atkal mistiski atrodas.

Sekojiet un dalieties:
Olga Binklere-Blate

Olga Binklere-Blate

Международная Академия Современных Цветовых Технологий и Искусств
Международная Академия Современных Цветовых Технологий и Искусств
Я являюсь преподавателем этой Академии. Встреча со своим внутренним Золотом” Эстер Югас-Корнер (Украина-Израиль) и Ольга Бинклер-Блат (Латвия) проведут мастерскую с использованием звука голоса и чакрофона, кристаллов и эссенций дикорастущих австралийских цветов. Когда мы соединены со своим “Золотом”, в нашей жизни начинает царить Изобилие Творчества, Здоровья, Благополучия, Красоты и Душевной Теплоты.. Мы чувствуем себя гармонично и источаем вокруг себя Гармонию и Благополучие. Энергия Золотого Потока наполняет нас живительной силой и помогает быть центрироваными -будучи здесь и сейчас! Вибрация звука, кристаллов и цветов поможет нам растворить энергетические, эмоциональные, ментальные блоки, препятствующие потоку Изобилия в нашу жизнь. Золотая Река нашей внутренней Мудрости -очищает и преображает,делает нашу жизнь осознанной и одухотворенной!
Sekojiet un dalieties:
Brigita Ektermane

Brigita Ektermane

Padomi caur Zīmju kārtīm
Padomi caur Zīmju kārtīm
Konsultācijas un ieteikumi zīmju praktiskā lietošanā izmantojot manis veidoto zīmju un krāsu kartiņas, aizsargamuleti.
Sekojiet un dalieties:
Hilariona

Hilariona

Taro kārtis
Hilariona
Mana interese un stihija ir taro kārtis. Šajā jomā darbojos jau desmit gadus.
Sniedzu konsultācijas kā klātienē, tā neklātienē.

Festivālā piedāvāšu informatīvu lekciju viesiem par tēmu “Mīti par un ap taro”.
Interesentiem piedāvāšu arī individuālās taro konsultācijas par dažādām tēmām:
* attiecību jautājumi
* darba jautājumi
* izvēles
* gada prognozes
* u.c.

Sekojiet un dalieties:
Una Brosova

Una Brosova

SCENAR terapija
Netradicionālās medicīnas - SCENAR terapijas pamatu licēja Latvijā un Latvijas SCENAR terapijas asociācijas dibinātāja.
Una Brosova ar savu meistaru komandu veltīs festivāla viesiem jaukus un neaizmirstamus mirkļus baudot neparastu un relaksējošu holistisku terapiju.
Sekojiet un dalieties:
Indra Strode

Indra Strode

aromdiagnostika, aromterapijas konsultācijas
aromdiagnostika, aromterapijas konsultācijas
Esmu sertificēta pirtniece. Manas aktīvās darbības gan mazāk notiek pirtī, toties ļoti aktīvi aromterapijas jomā. Es lasu lekcijas, izstrādāju smaržu aromātus, rīkoju smaržu darbnīcas, veicu arommasāžas u.c. aromterapijas procedūras. Mana darba vislielākā daļa ir cilvēku aromdiagnostika un tad, balstoties uz diagnostikas rezultātiem, notiek individuāls darbs ar cilvēkiem. Aromtests ir unikāla metode, ar kuras palīdzību var noteikt katra cilvēka pašreizējo psihoemocionālo kā arī fizisko stāvokli un izstrādāt individuālu aromterapijas risinājumu, lai uzlabotu veselību un likvidētu esošās problēmas kā piemēram attiecības ģimenē vai darbā, grūtības mērķu sasniegšanā, koriģētu nevēlamas rakstura iezīmes, likvidētu fobijas. Aromtestā tiek izmantotas vairāk kā 90 ēteriskās eļļas, kuras izsmaržojot, parāda zemapziņas slēptos blokus, traumas, fiziskā un psihiskā diskomforta cēloņus. Likvidējot šos cēloņus, cilvēks sevi atbrīvo harmoniskākai nākotnei un labai pašsajūtai. Dzīvosim, esot laimīgi, veseli un skaisti!
Sekojiet un dalieties:
Antra Sloka – Jakovļeva

Antra Sloka – Jakovļeva

biodanza skolotāja
biodanza skolotāja
Pēc iegūtiem statusiem – psiholoģijas maģistre, eksistenciālā virziena psihoterapeite, komunikāciju un savstarpēju attiecību konsultante, biodanza skolotāja. Pēc aicinājuma – praktiķe, iedvesmotāja, atbalstītāja un radītāja.

DEJA AR VISUMU ELPU!  Nodarbībā aicinu būt klāt esošam sev, otram un dabai. Aicinu izjust visumu sevī un sevi kā visuma daļu! Sāksim ar sarunu un meditāciju, lai sagatavotos kopējai vivensijai – dejai ar klātesamības pārdzīvojumu. Pati Vivensija noritēs bez ierasto instrumentu radītās mūzikas. Mūzika būsim mēs paši, daba un visums.

Sekojiet un dalieties:
Antra Dzintarniece

Antra Dzintarniece

Skaņošana. Vibroakustiskā masāža ar Tibetas skanošajām bļodām
Vibroakustiskā masāža ar Tibetas skanošajām bļodām
Cilvēks ir vesels, tad kad dvēsele, prāts un ķermenis ir harmonijā. Masāžas laikā cilvēks atjauno savu veselumu.
Skaņa ir viss.
Tu esi Viss un Viss ir Tevī!
Skaņa Tā ir viena no dievišķās mīlestības izpausmēm. Pateicoties šo trauku maģiskajām skaņu vibrācijām, esmu sapratusi kādā virzienā vēlos iet, ko dot cilvēkiem un kā spēt izdzīvot dienu ar mīlestību.
Tā ir  mīlestība  kas dziedina. Mīlestībai ir neticami liels spēks, un tas dziedina arī ķermeni un prātu, maina emocijas, jūtas, stāvokli, domas.
Jau vairāk kā gadu, darbojos šajā jomā, piedalos dažādās nometnēs, festivālos, retrītos un strādāju individuāli ar klientiem. Cilvēku pateicība par manis sniegto masāžu man deva iedvesmu to turpināt.Pēc katra seansa redzēt gaismas un mīlestības piepildītus cilvēkus..tas mani darija laimīgu. Sapratu,ka ne tikai dziedinu pie manis atnākušo cilvēku dvēseles, bet arī mana dvēselīte dzied.Tā ir kā savienošanās ar savu iekšējo būtību.

Masāžas seansi būs piejami festivāla laikā, abas dienas,iepriekš vienojoties par laiku.

Sekojiet un dalieties:
Agrita Jēruma

Agrita Jēruma

aromterapeite, dzimtas terapeite
Individuālu dabīgu smaržu gatavošanas meistardarbnīca-
dabīgas smaržas pagatavošana sirds vibrācijā
Augiem piemīt paļāvības vibrācija Dabas kārtībai- Visumam, kuru tie cilvēkam nodod arī ar savu smaržu iekšējās pasaules līdzsvaram. Tikai caur iekšējo pasauli mainās ārējā.

Smaržas Burvības meistardarbnīcas laikā iepazīsiet ēterisko eļļu aromātus, uzzināsiet par augu ēterisko eļļu enerģijas spēku un dabīgas smaržas būtību, kā arī gūsiet ieskatu smaržu vēsturē un dabīgas smaržas kompozīcijas izveides pamatprincipos.

Pagatavosiet arī praktiski savu individuālo dabīgo smaržu sirds vibrācijā un gūsiet smaržas kompozīcijā iekļauto ēterisko eļļu aromātu skaidrojumu smalkajā plānā.

Nodarbību vada: Agrita Jēruma, aromterapeite, dzimtas terapeite, Smaržas Burvība
Smaržas burvība, Agrita Jēruma aromterapiju praktizē kopš 2010. gada, arvien no jauna izzinot un pielietojot ēterisko eļļu enerģiju savā praksē individuālās konsultācijās, vibrāciju aromterapijas nodarbībās, dabīgu smaržu meistardarbnīcās, kā arī ēterisko eļļu meditācijās. Agrita regulāri piedalās radošos un veselību veicinošos pasākumos un festivālos Latvijā, daloties pieredzē par augu ēterisko eļļu un dabīgas smaržas būtību- emocionālajai un fiziskajai labklājībai.
https://www.facebook.com/smarzasburviba/
www.smarzasburviba.lv

Sekojiet un dalieties:

Sekojiet un dalieties:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *