“Laika rata pietura Evertos 2018” dalībnieki

Sākam veidot 2018. gada festivāla dalībnieku sarakstu. Kā jau katru gadu, informācija tiks papildināta līdz pat festivāla sākumam.

Йога Дасс (Joga Dass)

Йога Дасс (Joga Dass)

Čakrafona radītājs-Vācija
Savas Latvijas vizītes ietvaros, festivālā laipni piekritis piedalīties čakrafona radītājs, fantastiski interesanta personība:
Joga Dass no Vācijas.
„Kādreiz, kad man bija gadi 16, es atnācu mājās no skolas un apsēdos dīvānā, pēkšņi, viena mana daļa izlidoja no ķermeņa un nokļuva „Mājās”. Es piedzīvoju neticamu laimes sajūtu un kad atgriezos ķermenī, sāku meklēt veidu , kā to, ko es sajutu, realizēt.” Par sevi stāsta Joga Dass.

Joga Dass vairāk kā 30 gadus pēta dabas skaņas un to ietekmi uz organismu, kā rezultāta viņš radīja čakrafonu, kura skaņas nodod tās sajūtas , ko viņš sajuta bērnībā. Tomēr dzīvojot plūsmā, sinhronā ritmā ar planētu, vai var apstāties pie sasniegtā? Pa šo laiku tika radīti vēl citi instrumenti. Un tā Radošuma virsotne ir kristāla čakrafons. Visi kas ir dzirdējuši, saka , ka jūt kā paplašinās aura galvas rajonā un attīrās apziņa. Joga Dass turpina zinātniskos meklējumus. Un tagad veiks eksperimentus , kā šo vibrāciju nodod ūdenim, tāds ūdens, labvēlīgi var iedarboties uz bojātām un slimām šūnām. Skaņa izveido formu. Skaņa tā ir mūsu Visuma pamats. Skaņa, kas izplatās mūsu laukā – pareiza, maģiska skaņa, kas kļūst priekš mums par portālu, caur kuru mēs varam iziet jaunā vienotā , nedalāmā esībā ar Visumu.
Joga Dass ar čakrafonu meditāciju, piektdienas vakarā, atklās gongu nakti, kā arī sestdien vadīs lekciju, kurā sniegs ieskatu par čakrafona radīšanu, tā izmantošanu, iedarbību uz smalko ķermeni un fizisko veselību. Kā arī varbūt kādam būs iesēja tikt pie paša meistara uz skaņu vibrāciju sesiju, jo Joga Dass solījies būt abas festivāla dienas.
Padziļinātāku par čakrafonu, tā vibrācijām, skaņu un ietekmi; par viņa skatījumu un saviem zinātniskajiem pētījumiem, kā skaņu vibrācijas ietekmē šūnu membrānas un daudz ko citu, varēs dzirdēt seminārā, kas notiks18.,19.augustā Rīgā ( sīkāk http://auralife.lv/) un 17.08 pl.19.00 Torņakalna baznīcā notiks unikāls koncerts, kas vienmēr rada neaprakstāmas, dvēseli glāstošas skaņas un vibrācijas, kas ilgi vēl pēc tam priecē sirdi un augumu.

„ Однажды, когда мне было 16 лет, я пришел из школы и когда я сидел на диване, то другая мая часть вылетела из тела и попала “Домой”.Я пережил невыразимое чувство счастья и когда вернулся в тело, стал искать способ выразить то, что я пережил.”
Йога Дасс (Joga Dass) более 30 лет посвятил изучению природы звука и его влияние на организм. И в конце концов результатом его исследований стало создание чакрафона., звучание которого передаёт те чувства , которые он тогда пережил . Но живя в потоке и синхронно в ритме с планетой, разве можно остановиться на достигнутом? За это время были созданы различные инструменты. И вот вершиной творения стал хрустальный чакрафон. Все, кто слышали, отмечают, что расширяется аура в районе головы и очищается сознание. Йога Дасс продолжает научные поиски. И теперь будет вести исследования над тем, как передать эту вибрацию воде. Эта вода может влиять на испорченные и разрушенные клетки. Звук содает форму. Звук это основа нашей Вселенной. Звук, распространяющийся в нашем пространстве — правильный, магический звук, для нас может стать проходом, порталом через который мы сможем войти в новый мир единой, неделимой Вселенной .

Sekojiet un dalieties:
Juris Brants

Juris Brants

Cigun un Taichi pasniedzējs
Esmu Juris Brants
Veselības skolotājs no Liepājas. Parasts Latvijas iedzīvotājs, kurš ir atradis dzīvē to ko prot darīt vis labāk. Rūpēties par cilvēku mentālo un fizisko veselību. Ikdienā strādāju, kā Cigun un Taichi pasniedzējs, dziednieks, garīgais skolotājs un vienkārši draugs saviem draugiem.
Sekojiet un dalieties:
Алёна Овчинникова

Алёна Овчинникова

культуролог, кукольница, повитуха, доула- Krievija
Алёна Овчинникова-культуролог, кукольница, повитуха, доула. Мама 4 детей.
Восстанавливая славянские традиции, синтезирует их в современной жизни. Несколько лет передает традиции изготовления обережных и обрядовых славянских кукол женщинам. Сопровождает женщин на пути материнства, сочетая навыки профессиональной доулы и подход доказательной медицины с наработками и опытом предков.

“Семейный уклад древних славян”
Ещё совсем недавно жизнь каждой семьи была подчинена строгому распорядку ритуалов и обрядности.
Начиная от создания семьи и дальше, проходя по основным жизненным этапам, люди осознанно и последовательно исполняли определенные действия, даже не всегда придавая им глубокий смысл. Эти ритуалы и обряды несли в себе смыслы, которые не требовалось проговаривать, они просто работали.
В жизни современного человека большинство действий происходит в отрыве от многолетнего наработанного опыта предков. Именно поэтому, изучая древние традиции уклада семьи, сегодня мы можем вернуться к своей родовой памяти и обрести те самые глубинные смыслы и поддержку своего Рода.

Богач и Зерновушка.
Непременные атрибуты достатка и благосостояния в доме, обереги благополучия и финансовой стабильности. В этот раз предлагаем вам поработать не только женским кругом, но и участие мужчин будет радушно встречено. Ведь Богача можно ладить не только в подарок своему супругу, но и мужчина самостоятельно может создать свой оберег благополучия. Все необходимые материалы будут на месте проведения мастер-класса, но и если у вас с собой окажутся личные заготовки в виде небольшого количества круп, это будет очень действенно.

Sekojiet un dalieties:
Йоланта Кристанайтите Шиндейкиене

Йоланта Кристанайтите Шиндейкиене

Рэйки Усуи Шики Риохо-Lietuva
Рэйки Усуи Шики Риохо
МАСТЕР-УЧИТЕЛЬ Рэйки по системе естественного исцеления Рэйки Усуи Шики Риохо (The title of Reiki Master, Practioner and Teacher); она получила первую и вторую дополнительные ступени (ступени Second Advanced Degree) по системе естественного исцеления Рэйки Усуи Шики Риохо; первую и вторую ступени Тибетского Рэйки по системе тибетского естественного исцеления. Хиролог, окончила «Du pasauliai» курсы хирологии, приобрела сертификат.
Sekojiet un dalieties:
Сигитас Повилайтис

Сигитас Повилайтис

Рэйки Усуи Шики Риохо-Lietuva
Рэйки Усуи Шики Риохо-Lietuva
уже 28 лет работает в области нетрадиционной медицины и парапсихологии. Он МАСТЕР-УЧИТЕЛЬ Рэйки по системе естественного исцеления Рэйки Усуи Шики Риохо (The title of Reiki Master, Practioner and Teacher) и МАСТЕР-УЧИТЕЛЬ Рэйки по системе тибетского естественного исцеления (Tibetans Reiki MASTER PROMOTOR). В Санкт-Петербурге окончил Международную школу медицинской парапсихологии и нетрадиционных методов лечения „Тибетская школа бессмертия», курсы бесконтактной биоэнергетической коррекции по системе Джуны Давиташвили, обучался целебным техникам шаманов Алтая, японским техникам восстановления гармонии Рэйки по системе Усуи Рэйки Риохо и др.
1. Тесты здоровья
Тесты здоровья проводится путем измерения биополя (ауры), по меридианам, структуре ногтей и пульсу.
Тесты здоровья по структуре биополя
Путем измерения биополя человека при помощи биолокационных рамок или специальных электронных приборов можно установить повреждения в биополе (ауре) человека. Этот метод помогает на ранних стадиях установить начинающиеся в организме человека болезни.
Тесты здоровья по меридианам
Путем измерения при помощи специального прибора устанавливается энергетический потенциал в пальцах рук. Зная, что каждый палец через систему меридианов связан с определенными органами, можно на ранних стадиях установить определенные повреждения конкретных органов.
Тесты здоровья по структуре ногтей
Проводится на основании структуры, формы ногтевой пластинки и указывает на уже поврежденные органы или пограничные состояния до повреждения органов.
2. Нумерологический гороскоп
Составляется для каждого индивидуально по дате рождения. Он показывает состояние организма человека, слабые и сильные стороны личности. Работа с нумерологическим гороскопом помогает восстановить гармонию на всех уровнях подсознания человека.

3. Энергетическая совместимость

Взаимоотношения людей определяются физическими, эмоциональными, психологическими связями, которые отражаются в структуре биополя. Эти связи могут быть гармоничными или вызывать дискомфорт или даже конфликт. Для того, чтобы досконально оценить Ваши отношения с любимым человеком, близкими, друзьями, членами трудового коллектива, партнерами по бизнесу и другими людьми, необходимо детально рассмотреть взаимодействие биополей.

Дыхательная терапия или ребёфинг – 12.08. ( 13-14 h)

Ребёфинг (англ. rebirthing) – это дыхательная техника, помогающая достичь состояния гармонии и избавить тело, мысли и чувства от стресса.
Суть сеанса ребёфинга заключается в том, что человек при участии специалиста по ребёфингу ритмично и равномерно дышит. Во время такого сеанса энергия освобождает человека от напряжения и накопившегося стресса.
Особенности воздействия
Ребёфинг действует на всех уровнях: физическом, психическом и духовном. На физическом уровне изменяется соотношение двуокиси углерода и кислорода в крови. Это влияет и на баланс других химических элементов в организме, поэтому улучшается самочувствие и деятельность всех органов, очищается организм. Ребёфинг затрагивает самые глубокие уровни сознания и подсознания. Процесс глубокого правильного дыхания дает избавление от многолетнего накопившегося стресса, и начинается выздоровление. На духовном уровне ребёфинг излечивает душу, так как изменяется взгляд на жизнь, меняются мысли, цели. Ребёфинг усиливает радость жизни и интеллектуальную активность, придает энергию и бодрость. Самое важное — дает подпитку жизненной энергией, так как гармонизирует ее течение по энергетическим каналам.
Ребёфинг наиболее показан:
• страдающим от физических недугов;
• при наличии хронических заболеваний: мигрени, астмы, эпилепсии и проч.;
• для нейтрализации воздействия наркоза;
• при ухудшении отношений с близкими и окружающими;
• если есть желание «разбудить» прирожденные способности;
• если есть потребность эффективнее самореализоваться;
• для релаксации;
• для того, чтобы стать счастливее;
• для того, чтобы излечиться от депрессии;
• для того, чтобы избавиться от различных страхов и беспокойства;
• для того, чтобы избавиться от вредных привычек;
• для того, чтобы победить бессонницу;
• если недостает сил и радости жизни.
Проведение практики
С. Повилайтис работает в качестве мастера по ребёфингу по восточной системе с 1991г. Проводимые им ребёфинги являются сильными и эффективными. Ребёфинг подразделяется на: ребёфинг общего характера и ребёфинг с концентрацией на определенных проблемах или периодах жизни. Во время ребёфинга используется дыхание различной интенсивности.
————————————————————————————————————–
ПРАКТИКА – ИГРA – 11. 08. (17-18 h)

«ОСВОБОЖДЕНИЕ УМА» – разрушайте стереотипы и расслабляйте эмоции!

Это групповое занятие, в котором один человек лежит посередине и 5-6 ч. вокруг него, постоянно касаясь человека посередине до того, пока он перестает реагировать или, наоборот, если ум спокойный – он не реагирует на прикосновения. Итак, это забавная игра, эффективная практика, которая трансформирует стереотипы, расслабляет эмоции и умы и ставит диагноз, насколько ум спокойный или нет.
Обычно, человек посредине смеется, а другие веселятся. И после окончания практики он расслабляется, и его ум освобождается. Затем другой человек идет на середину,и процесс повторяется снова.

Что нужно знать

Будьте одеты спортивно (рекомендутюся брюки) и иметь с собой одеяло или спальный мешок.
______________________________________________________________________________
Хирология («чтение из ладони»)
Хирология (от греческого хиро — ладонь, logos- наука) — это наука о ладонях, на основе наблюдений и опыта. Хирология расследует характер, интересы, возможности и тенденции человека.
Хирологическая консультация начинается со знакомства, первичного осмотра ладоней. Разговор о том, почему на ладони формируется ряд признаков и линий, как они связаны с законами жизни, с прошлым и будущим. Затем вы задаёте важные вопросы, на которые хотели бы получить ответ.
Во время консультации рассмотриваються:
личностные характеристики;
детство и его влияние на более поздних этапах жизни;
психическое и физическое здоровье;
брак;
любовь;
дети;
таланты и способности;
достижения в сфере профессии;
карьера;
деньги.

Sekojiet un dalieties:
Irina Popova

Irina Popova

Parapsihologs-litoezotēre
Parapsihologs-litoezotēre
Fiziskās un ezoteriskās minerālu īpašības. Lekcija-meditācija par minerāliem. Minerālu karaliste parādījās ilgi pirms cilvēces ierāšanās uz Zemes. Akmeņi ir zemes pasaules fundaments, kas veido stabilu sistēmu un apziņas materializāciju blīvā organismā. Akmeņiem ir kristāliskais režģis, tātad viņiem piemīt liels atmiņas potenciāls. Tā ir lieliska „dzīves mācību grāmata”, tikai jāmāk to lasīt.
Mūsu tikšanas laikā es iepazīstināšu Jūs ar dažiem „dvēseliskās” sarunas noslēpumiem, padalīšos ar informāciju, kā palīdzēt sev katru dienu caur sadarbību ar minerālu. Lekcijā piedalās lielā kolekcija minerālu no Dalnegorska, Kolas, Urāla, Baikāla un ..
Lekcijas notiek krievu valodā;

 

Sekojiet un dalieties:
Aija Stabiņa

Aija Stabiņa

Profesionāla sertificēta numeroloģe
Aija Stabiņa -profesionāla sertificēta numeroloģe
Aija Stabiņa sertificēta, praktizējoša numeroloģe, viena no Latvijas Numerologu biedrības dibinātājām, Orākuls.lv eksperte. 11. augustā vari saņemt numerologa konsultāciju par jebkuru sev aktuālu jautājumu izņemot veselību un konkrēta laika noteikšanu kādai darbībai, piemēram, firmas atvēršana, kāzu datums.
Sekojiet un dalieties:
Ivo Puriņš

Ivo Puriņš

Maiju kalendāra ilggadējais priesteris
Maiju kalendāra ilggadējais priesteris, iniciētais Sauļu salicējs, Baltu zīmju tulks, šamanis, Objektīvās Laika Asociācijas dibinātājs.
Ivo Puriņa vadītā Tolteku komanda, kas darbojas Latvijā līdz konkrētam brīdim visi bija parasti cilvēki. Līdz brīdim, kad „Ērgļa” nodoms viņus savāca vienkop un deva uzdevumu. Tagad viņi ir „Dienu salicēji” – burtnieki, kas skaidro šīs Pasaulītes ritējumu, saliek likteņus, nes Gaismu un modina savus tautiešus. Šogad Tolteku komanda veidos uguns rituālu Evertos. Mēs visi kopā vērsīsimies pie saiknes, kas savieno mūsu ķermeni, dvēseli, Garu. Mēs pateiksim „nē” savām bailēm un izveidosim sev vēl skaistākas nākotnes iespēju. Bez tam būs iespēja iepazīties ar Dienu enerģiju nesējiem personīgi. Visi viņi pārvalda maģiskās zīlēšanas mākslas un spēj rast atbildes uz jautājumiem, kas priekš katra ir aktuāli dotajā laika brīdī. Ivo Puriņš arī pastāstīs par Sakrālo Kalendāru un burtnieku maģijas noslēpumiem. Būs iespēja uzzināt par zināšanu pirmavotu – Kalendāru, no cilvēka, kas tajā dzīvo un ir saņēmis personālo iniciāciju no Maiju Vecajiem.

 Tolteku – Burtnieku pamatpostulāts.

Pasaulē eksistē divi spēki:

Naguāls – Dievišķais nodoms, Pasaules pirmcēlonis, Mūžīgā pastāvēšana. Šis spēks pats par sevi nav un nekad nebūs precīzi definējams, izskaidrojams vai kā citādi „ierāmējams”. Tas vienkārši IR, PASTĀV.

Tonāls – Skaitļu rindas, spēks, kas veido visas struktūras un paternus. „Pasauli veido skaitļi” – šī definīcija ir Tonāla cēlonis un sekas vienlaikus. Un pats galvenais – Tonāls ir vienīgais instruments, kas strukturizē un sistematizē Naguālu, vienīgais ritms, caur ko Naguāls jeb Dievišķais nodoms izpaužas un kļūst saprotams.

Sakrālais kalendārs apvieno NEIZSAKĀMO ar to, kurš FORMĒ UN SISTEMATIZĒ, Mūžību ar Laiku, Esību ar Darbību. Tas, kas mūžu mūžos ir zināms mūsu garam, kļūst izprotams prātam un top par reālu instrumentu, lai mēs varam stabili justies un izpausties savā realitātē materiāli un garīgi, darbībā un sadarbībā, vērtības radīšanā, apzināšanā un atstāšanā aiz sevis. 

Sekojiet un dalieties:
Līga Reitere

Līga Reitere

Zāļu sieva un stāstniece
Zāļu sieva un stāstniece
Līga par sevi saka: Mān sauc Reiter Līg.

Es i ventiš, kas pedzīms netāļ no Ventiņem Tārgals puse. Dzimta mēl, vietjes tradīcijs un sierdej tūjs amat prasms i makten ģeldigs pamats pe ko peturetes. Man i lust un patikšan uz vietjem vērtibam, es peprot louk dārbs: māk sloukt guoj, pļout sien, lāpit zeķs, ēķelet enzacs, seidet stelles un stāvet pe plīt. Es māk ķidat ēriņs un pepinat pleksts, jo man smeķe zūjs. Es var erādit kā ucnat mazķoņķs, kā spēlet sendien spēls un rotaļs, kā  dancat ēlender, dziedat ziņģs un kopig svinet svētks. 

Sekojiet un dalieties:
Inga Ružicka

Inga Ružicka

Dvēseļu pētniece & terape.
Sveiki! Ja mēs vēl neesam pazīstami un jūs redzat mani pirmo reizi, vai mēs esam pazīstami, bet ne
tik labi, tad par mani īsumā varat izlasīt šeit.

INGA RUŽICKA
Dvēseļu pētniece & terape. GIDS pašam pie sevis CAUR iepriekšējām dzīvēm un Dvēseļu pasauli.
Sertificēts ​ “reinkarnacionikas” un ​ “Likteņa matricas, cilvēku karmisko uzdevumu dziedināšanas”
konsultants.
Es strādāju individuāli un vadu klātienes seminārus, on-line vebinārus pēc reinkarnacionikas metodes
un karmisko uzdevumu noskaidrošana ar “Likteņa matricas” palīdzību. Organizēju nometnes un
konferences.
MANS UZDEVUMS
Dot iespēju cilvēkiem aktivizēt dvēseles atmiņas caur iepriekšējo dzīvju un dvēseles pasaules prizmu.
MANS MĒRĶIS
Paplašināt cilvēkiem redzes loku. Palīdzēt cilvēkiem ieiet apzināšanās līmenī un ieraudzīt sevi ar
dvēseles acīm.
MANS REDZĒJUMS
Es cenšos radīt savā valstī, pilsetā, izglītības iestādi, kura palīdzēs aktivizēt citu iemiesojumu atmiņas,
aktivizēt dvēseles atmiņās un savu dzīves aicinājumu.
EKSPERTS
– 5 gadu pieredze reinkarnācijas sfērā.
– Esmu novadījusi jau vairāk kā 1500 individuālas konsultācijas.
– 2 gadu pieredze “Liktenu matricas” aprakstu sastādīšanā un to lasīšanā.
– Esmu izveidojusi vairāk kā 270 individuālos “Likteņa Matricas” aprakstus.
– Semināru, konferenču un nometņu organizators .
KO ES DARU ŠOBRĪD
– Paaugstinu kvalifikāciju uz Reinkarnacionikas institūta treneri.
– Esmu Reinkarnacionikas institūta frančīzes Rīgā izveides procesā.
– Vadu individuālas konsultācijas, seminārus, vebinārus.
– Organizēju konferences un nometnes.
REZULTĀTS
– Novadījusi jau vairāk kā 1500 individuālas konsultācijas.
– Novadījusi jau vairāk kā 50 semināru pēc “reinkarnacionikas” un “likteņa matricas” metodēm.
– Noorganizēju, novadīju un uzstājos 5 nometnēs, ka arī uzstājos citu organizetās nometnēs.
– Noorganizēju, novadīju un uzstājos 2 konferencēs (2015-2016).
– Noorganizēju, novadīju un uzstājos reinkarnistu dienu latviešu valodā (2014).
– 2 reizes uzstājos “reinkarnistu diena” krievu valodā (2013, 2014).
– Uzrakstīju savu pirmo rokasgrāmatu ​ “Īsa pamācība jautājumu uzdošanā, nokļūstot iepriekšējā dzīvē
un dvēseļu pasaulē”.
– Vairākas video intervijas. Viena no pēdejām -> ​ https://www.youtube.com/watch?v=qOj14qsEpLw
– 2 intervijas žurnālos “Mistērija” un “Ievas stāsti”.
– Raksts “Dzīvesziņas gada grāmata 2017”.
– YouTube kanālā vairāk kā 300 video.
BRĪVAJĀ LAIKĀ
– Lasu garīgas grāmatas par dvēselem (iesaku izlasīt amerikāņu hipnoterapeita Maikla Ņūtona
“Dvēseļu ceļojums” grāmatu. Grāmatas elektroniskā versija ​ ŠEIT​ ).
– Pavadu laiku ar ģimeni un ar ģimeni ceļoju pa Laviju.
KĀ AR MANI SAZINĀTIES
– Facebook ​ https://www.facebook.com/inga.ruzicka
– Draugos.lv: ​ www.www.draugiem.lv/reinkarnacija/
– ​ inga.ruzicka@gmail.com
– tel: +371 20211211
JA JŪS VĒLATIES
Atcerēties savu citu dzīvju iepriekšējās pieredzes, kuras ietekmē jūsu šī brīža dzīvi, tai skaitā”Likteņa
matricas” metodi, kura dod ​ iespēju saprast savu patieso dzīves aicinājumu uz šo
iemiesojumu​ , ​ apzināties iepriekšējo dzīvju neizietās mācību stundas un saprast nākotnes
perspektīvas, kā arī palīdz saprast savstarpējo attiecību smalkumus. Parāda kādus uzdevumus vajag
izpildīt, lai veiksmīgi varētu virzīties tālāk. Šis ir ceļvedis cilvēkiem, kuri iet pašizziņas ceļu.

www.reinkarnacija.lv​

“Enerģētiskais sirds čakras potenciāls likteņa matricā” Evertos 2018

Šajā nodarbībā uzzināsiet, kādas zināšanas ir nepieciešamas, lai izveidotu jaunu dzīves skatījumu uz pasauli, lai iemācītos izveidot attiecības ar mīļotiem cilvēkiem un atvērtu savu sirdi.
Šī nodarbība dos jums iespēju uzzināt, kā pēc jūsu dzimšanas gada datuma ar “Likteņa matricas” palīdzību sarēķināt Jūsu sirds čakras skaitļus-enerģijas, lai uzzinātu savus klupšanas akmeņus un uzzinātu, kādas Jūs esat/iet enerģijas plusa izpausmē.
“Likteņa matricas” skaitļu izskaidrojums dos Jums iespēju saprast, kā virzīties tālāk, lai pilnībā atvērtu savu sirds centru-čakru.

Uzzināsiet vai jūsu sirds čakras enerģijas strādā ar pilnu jaudu, vai ir kaut kā savādāk.

Nodarbībā uzzināsiet:
● Kā sarēķināt matricu pēc jūsu dzimšanas gada datuma.
● Kas ir sirds čakras potenciāls?
● Uzzināsiet, kas ir “cilvēka pasaules skatījums”?
● Kā pareizi veidot attiecības ar apkārtējiem izmantojot pareizu skatījumu uz pasauli un savas sirds čakras enerģijas?
● Kā atgūt savu veselumu?
● Sirds čakras enerģiju apraksti.
● Visas nodarbības laikā jautājumi un atbildes.

Kam šī nodarbība var noderēt?
● Tiem, kuri vēlas uzzināt uz ko jūs esat spējīgi izmantojot savas sirds čakras enerģijas.
● Tiem kuri nevar saprast, “kāpēc es tik daudz strādāju ar savu sirds centru, bet tas kā neveras vaļā, tā neveras”.
● Kuri vēlas saprast sevi un apkārtējos,
● Vecākiem, kuri vēlas priekš saviem bērniem būt kā paraugs, kurš zina, kā izmantot savu sirds čakras potenciālu.

Sekojiet un dalieties:
Kristiāna Kalniņa

Kristiāna Kalniņa

Biodejas vivenciju vadītāja
Biodejas vivenciju vadītāja, Biodejas skolotāja, Deju/kustību terapeite, Maģistra grāds veselības aprūpē
Biodeja (Biodanza) ir unikāla personību attīstīstoša zinātniskos pētījumos pierādīta metode, īpaša un dziedējoša, Rolando Toro radīta sistēma, kuru pazīst un dejo visā pasaulē. Autora izveidoti gan aktivizējoši, gan relaksējoši kustību un dejas vingrinājumi, cilvēciska satikšanās caur savstarpēju pozitīvu atbalstu un miiedarbību, maigi un saudzīgi savieno jūtas, prātu un ķermeni.
Biodeja uzlabo mūsu piecu dzīvības pamatpotenciālu izpausmi:
vitalitāti, seksualitāti, kreativitāti, afektivitāti un transcendenci,
caur ko sevī varam atklāt vēl neapzinātas radošās spējas un iegūt jaunu pozitīvu pieredzi savai dzīvei.
Katra biodejas nodarbība (vivencia – spāņu v.) ir kā sajūtu ceļojums, kura mērķis ir izraisīt emocionāli aizkustinošas pārdzīvojuma izjūtas, integrējot tās jaunā kvalitātē un dzīves pieredzē.
Lai kļūtu par savas dzīves radītāju, ir jāsajūt un jāiemīl dzīve!
Dejotprasmes un vecuma ierobežojuma nav!
Vairāk informācijas: www.biodeja.lv 
Sekojiet un dalieties:
Ivars Vallers

Ivars Vallers

Sertificēts pirtnieks, vibroakustiskās masāžas speciālists
Sertificēts pirtnieks, vibroakustiskās masāžas speciālists.
Vairāku gadu pieredze kailslotiņu gatavošanā un izmantošanā. Interesantiem varu piedāvāt šī masāžas veida apmācību un izgatavot kārkla slotiņas individuāli.
Sekojiet un dalieties:
Kristīne Vallere

Kristīne Vallere

Pirtniece, astrologs, vibrācijas terapija
Pirtniece, astrologs, vibrācijas terapija
Festivāla laikā būšu atvērta sarunām par pirts mijiedarbību ar Laika ritiem. Dalīšos pieredzē ar saviem novērojumiem labvēlīgākās pirts dienas izvēlē, savienojot savus iekšējos ritmus ar Zvaigžņu vēstījumiem. Vibrācijas terapija un tās pielietojums gan pirtī, gan ikdienā.
Sekojiet un dalieties:
Lilija Bērziņa

Lilija Bērziņa

Piecas maņas
Esmu mācījusies un izkopusi visdažādākās tehnikas un zināšanas, lai sakārtotu garīgo un fizisko ķermeni tieši caur piecām maņām.
Nākot pasaulē, Dievs, katram pēc nopelniem, dāvina mūsu fizisko ķermeni ar piecām maņām (redze, dzirde, oža, garša un tauste). Tā ir mūsu vislielākā balva, caur ko mēs izbaudām sevi un šo skaisto pasauli, un tikai no mums pašiem ir atkarīgs ar cik lielu mīlestību, pacietību, rūpību…izveidojam savu būtību.

REDZE – ieraudzīt skaisto- sevī, likumsakarībās, izmantot iekšējo redzi cilvēkos un dabā.
OŽA – izbaudīt smaržas – aromterapijā, ēdienā, cilvēkos,dabā.
GARŠA – sajust dzīves garšu – dabiskā, veselīgā ēdienā, dzērienā, dabīgās zālēs, cilvēkos, dabā.
DZIRDE -sadzirdēt labo – savā dvēselē, mūzikā, meditācijā ,cilvēkos,dabā.
TAUSTE – sajust un izbaudīt – enerģiju plūsmu ķermenī, sauli, vēju, ūdeni, zemi – dabu, pieskārienu, glāstu caur masāžām.
Lai vienmēr esam pateicīgi par savu ķermeni un maņām, ko varam vislabāk iepazīt klusumā, ieklausoties sevī.
Varbūt,tieši tāpēc,ka esmu apzinājusies sevi , iemācījusies BŪT savā klusumā un spēju sajust kā vadīt meditācijas, harmonizēt enerģētiku, veikt dziedinošas masāžas, katram cilvēkam individuāli pagatavot, tieši viņam domātas tējas, eļļas, ziedes, skrubjus, krēmus….kam izejvielas vācu pati dabā.

Sekojiet un dalieties:
Anita Lasmane

Anita Lasmane

ezotēriķe
Praktiskā darba pieredze no 2001.gada.

* lieku kārtis Taro, Lenermanes, R.Waita
*rituāli,
* Tetha – Hiling metode (dziedniecība, atbrīvošana no negatīvām enerģētikām, psihiskiem, negatīviem uzbrukumiem, kontakts ar sargeņģeļiem)
* gaišredzība
* Izgatavoju personiskas rūniskās rokassprādzes (veiksmei, aizsardzībai, kā dažādu slimību ārstēšanas palīglīdzekli, pēc pasūtījuma gatavoju arī no akmeņiem.
Festivāla laikā interesentiem piedāvāju sniegt atbildes uz jautājumiem caur kārtīm, numeroloģiju, sniegt konsultācijas pēc Baz- Ci, sastādīt cilvēkam karti, pateikt, ko viņš pats var koriģēt savā dzīvē, savā mājā pēc fen-šui, kā pats var celt savu labklājību. Runātavās mēs tiksimies lekcijā: “Nauda un tās enerģētika” tajā pastāstu arī praktiskus vingrinājumus, un, lekcijā ”Mājas enerģētiskā attīrīšana”.
Sekojiet un dalieties:
Anita Zīle

Anita Zīle

Sertificēts astrologs
sertificēts astrologs
Es kā astrologs sniegšu nelielu konsultāciju, ieskatu, kā aktivizēt sava horoskopa planētas, kuras nav tik spēcīgas kā gribētos. Pamatā būs Vēdiskās astroloģijas ieteikumi kādus akmeņus izmantot attiecīgās planētas spēcināšanai, lai tā dotu savu spēku bez ierobežojumiem.
Sekojiet un dalieties:
Lita Brambate

Lita Brambate

Enerģijas Elpošana Atdzimšanai
Enerģijas Elpošana Atdzimšanai
Ļoti spēcīga metode, kas māca elpot ne tikai gaisu, bet arī enerģiju, tādā veidā sevi dziedēt un atdzimt no jauna dzīvei saskaņā ar savu iekšējo būtību.
Lielisks veids sevis iepazīšanai un sakārtošanai, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un pašsajūtu. Atbrīvotos no visa liekā un traucējošā. Palīdz atrast, izzināt un pilnveidot sevi. Sākt dzīvot apzināti. Iegūt dziļu iekšēju mieru. Patiesi iemīlēt dzīvi, sevi un apkārtējos.

Pēc daudzu gadu meklējumiem, dzīve mani aizveda pie Enerģijas elpošana atdzimšanai (Rebirthing breathwork) metodes. Esmu apguvusi šo metodi Nīderlandē un Vācijā, sertifikātu ieguvu ASV pie metodes autora Leonarda Orra. Viņš atklāja un sāka attīstīt šo metodi 1962. gadā. Pati priekš sevis šo metodi esmu atradusi kā visspēcīgāko un efektīgāko, tādēļ to arī piedāvāju citiem.

Tā sastāv no divām daļām – savienotās elpošanas, kuras laikā elpojam ne tikai gaisu, bet arī enerģiju paplašinot apziņu un psiholoģiskās puses, kas ir darbs katram ar sevi, esmu līdzās un atbalstu ceļinieku, kas man pašai palīdzējuši un ir efektīgi, tik jāiet gan katram pašam. Tā ir dzemdību, iepriekšējo dzīvju un bērnības traumu apzināšanās un atbrīvošana. Pozitīvas domāšanas sistēmas izveidošana, jo mēs neesam mūsu domas, bet mūsu dzīve ir tas ko domājam. Enerģija kļūst par to par ko tā domā. Tā ir pāreja no upura apziņas uz radītāja apziņu. Mēs esam paši savas dzīves veidotāji un ja esošais mūs neapmierina, varam to mainīt.

Es kā elpošanas sesiju vadītājs koriģēju elpu maksimāla efekta sasniegšanai, esmu blakus, atbalstu, palīdzu un dalos ar tiem darbarīkiem, kas man ir palīdzējuši transformēt savu dzīvi. Sesiju laikā piedzīvotais mēdz būt ļoti, ļoti spēcīgs, katram individuāls un atšķirīgs. Dažkārt ir nepieciešams laiks un dažu barjeru nojaukšana, lai atvērtos enerģijai, to arī palīdzu izdarīt. Nav ieteicams veikt pinu elpošanas ciklu kamēr nav izietas 5 – 10 reizes ar pieredzējušu elpošanas vadītāju.

Lita Brambate
tel.: +371 28314482
facebook: Elpojam
e – pasts: litabartgallery@gmail.com

Sekojiet un dalieties:
Doloresa

Doloresa

Lila čakra
Uzaicinu Jūs uz brīnišķīgu ceļojumu pašam pie sevis, caur daudzveidīgo heksogrammu izziņu, spēlē „Lilla čakra
Es esmu pārliecināta ,ka šis ceļojums iemācīs savādāk paskatīties uz daudzām situācijām dzīvē. Spēle palīdz realizēt vēlmes, nojauc izveidojušos stereotipus, apgaismo prātu, paplašina apziņu. Spēle izgaismo šķēršļus dzīves mērķa realizācijas ceļā, palīdz tos apzināt un pārvarēt. Spēle kurā izspēlē jebkuru mērķi Spēles lauks –dzīves lauks Katra spēle- tā ir saruna ar mūsu bezapziņu, saskarsme ar lielo noslēpumu. Tā ir praktika, lai nodibinātu saikni ar savu augstāko es, ar savu bezapziņu, kas aizved līdz dzīves galveno vērtību pārvērtēšanai un dziļai apziņas transformācijai. Tās pamatā ir gadsimtu viedās zināšanas 1.sena Indiešu spēle „LILA”, kura varētu būt līdz 5000 g. veca. Spēles mērķis savienoties ar dievišķo. Izdarot izvēli, mēs mainām enerģijas. 2. Pārvērtību grāmata „I DZIN”. 64 heksogrammas , kur katrai ir sava nozīme. tā ir mūsu realitātes galvenā matrica, tā satur sevī daudz likumsakarības. 3.Čakru plāns laukumā, Maiju kalendārs. 4.” Transformācija spēle” (iespaido citus spēlētājus).
Sekojiet un dalieties:
Guna Kārkliņa

Guna Kārkliņa

Sertificēta astroloģe
Sertificēta astroloģe
* ekstrasensorās spējas cilvēku astroloģiskajās kartēs
* miljonāru kombinācijas, naudas tēma astrokartēs un labklājības vairošana dažādu tautu tradīcijās.

Lekcija: Mēs, labklājība un nauda. Astroloģijas sniegtās iespējas

Lekcijā nopietni astroloģiskie skaidrojumi par finanšu tēmu – ko stāsta Venera un planētu raksti, kā arī izklaidējošs stāstījums par zodiaka zīmēm, to attiecībām ar naudu vai kredītsaistībām. Ielūkosimies miljardieru Marka Cukerberga, Bila Geitsa, Ričarda Brensona astroloģiskajās kartēs – varbūt jums ar viņiem ir kaut kas kopīgs? Būs arī stāstījums par naudas piesaisti dažādu tautu tradīcijās.

Lekcija: Kā atpazīt savus „īstos” kristālus?

Lekcijā praktiski padomi, kā atpazīt savus „īstos” kristālus, iepazīties un sarunāties ar tiem. Mazliet arī no detektīvsižeta – ko „piedāvā” viltotāju pasaule un kā mēģināt tikt skaidrībā par izstrādājumu autentiskumu. Arīdzan aizraujoši stāsti no dzīves par un ap kristāliem. Kā tie plīst, pazūd un atkal mistiski atrodas.

Sekojiet un dalieties:
Olga Binklere-Blate

Olga Binklere-Blate

учител Аура-Сомы, инструктор по Тетахилингу и Нейрографике 2018, преподавателем чакрового массажа и вальдорфским педагогом.
Ольга Бинклер-Блат - учител Аура-Сомы, инструктор по Тетахилингу и Нейрографике 2018, преподавателем чакрового массажа и вальдорфским педагогом.
Ольга проведёт творческую встречу на русском языке, посвящённую миру цвета и света, познакомит с системой Аура-Сома, с помощью которой можно определить цвета и универсальные комбинации ароматов поддерживающие нас на нашем Пути. Также вас ждёт встреча-знакоство с высоковибрационными средствами – цветочными эссенциями австралийского буша.

Исцеление Души, Духа и Тела через Творца. Способностью исцелять наделен каждый человек с рождения. Это те навыки, которые в нашем обществе не принято развивать с самого детства. Тетахилинг-уникальная система, которая возвращает нас к Источнику и именно оттуда приходит исцеление. Ведь все наши проблемы как эмоционального плана, так и физического приходят к нам от чувства разделенности. В первую очередь это разделенность с Творцом, потом с нами самими и нашим окружением. Когда мы обретаем мир в Душе, этот мир распространяется вокруг, стираются негативные родовые программы, и мы вместе со всем человечеством переходим на другой уровень жизни – жизни в Любви, Творчестве, Благодарности. Этот метод доступен в любом возрасте, он вне религий и языков. Энергия или язык Творца – это язык Любви и Благодарности. Именно она способствует Исцелению

Sekojiet un dalieties:
Brigita Ektermane

Brigita Ektermane

Padomi caur Zīmju kārtīm
Padomi caur Zīmju kārtīm
Konsultācijas un ieteikumi zīmju praktiskā lietošanā izmantojot manis veidoto zīmju un krāsu kartiņas, aizsargamuleti.
Sekojiet un dalieties:
Hilariona

Hilariona

Taro kārtis
Hilariona
Mana interese un stihija ir taro kārtis. Šajā jomā darbojos jau desmit gadus.
Sniedzu konsultācijas kā klātienē, tā neklātienē.

Festivālā piedāvāšu informatīvu lekciju viesiem par tēmu “Mīti par un ap taro”.
Interesentiem piedāvāšu arī individuālās taro konsultācijas par dažādām tēmām:
* attiecību jautājumi
* darba jautājumi
* izvēles
* gada prognozes
* u.c.

Sekojiet un dalieties:
Mārtiņš Studers

Mārtiņš Studers

pirtnieks
Mārtiņš Studers -pirtnieks.
12. augustā no pl.8.00 līdz 13.00 būšu priecīgs satikties svētdienas
rīta pirtiņā.

Pērienkarte:
Liegais – vārais.
Niknais – stiprais.
Tveicīgais – karsējošais.

Pieteikšanās festivāla laikā pie galvenā informācijas dēļa vai uz
vietas pirtiņā!

Sekojiet un dalieties:
Una Brosova

Una Brosova

SCENAR terapija
Netradicionālās medicīnas - SCENAR terapijas pamatu licēja Latvijā un Latvijas SCENAR terapijas asociācijas dibinātāja.
Una Brosova ar savu meistaru komandu veltīs festivāla viesiem jaukus un neaizmirstamus mirkļus baudot neparastu un relaksējošu holistisku terapiju.
Sekojiet un dalieties:
Indra Strode

Indra Strode

aromdiagnostika, aromterapijas konsultācijas
aromdiagnostika, aromterapijas konsultācijas
Prieks atkal būt Laika rata pieturā “Evertos”!
Ja gribi noskaidrot, kāpēc ir šī problēma, slimība vai situācija, kas atkal atkārtojas, ienāc Evertu muzejā un noskaidrosim. Es un ēteriskās eļļas būsim Tavi palīgi aromdiagnostikai. Kā tas notiks? Var palasīt šeit:
https://valkiira.wordpress.com/2016/08/16/neparasta-dziedniece-aromterapija-kas-ta-ir-un-ko-ta-dod/
Vēlot Vasaru
Indra Strode
indrai.strodei@gmail.com
29405026
https://www.facebook.com/aromterapija.indigo/
Sekojiet un dalieties:
Antra Sloka – Jakovļeva

Antra Sloka – Jakovļeva

biodanza skolotāja
biodanza skolotāja
“Iedvesmoju, atbalstu, veidoju un radu vidi, kas palīdz mainīt savu iekšējo pasauli un būt vairāk klāt esošam sev un savai dzīvei.”
Soc.zin. maģistre psiholoģijā, eksistenciālā virziena psihoterapeite, biodanza skolotāja. Divdesmit gadu pieredze konsultējot individuāli, vadot komunikācijas seminārus, personības izaugsmes treniņus un eksistenciālās terapijas grupas. Pēdējos piecus gadus savā darbā integrē biodanza metodi un divus gadus vadu biodanza iknedēļas grupu. www.antrasprakse.lv

SARUNA par SPĒKU UN MAIGUMU KĀ VESELUMU ATTIECĪBĀS AR CITIEM.

Attiecības ir neizbēgamas. Pat tad, kad esi viens, tu esi attiecībās ar sevi. Tas kādas ir tavas attiecības ar sevi, ietekmē tavas attiecības ar citiem, ietekmē tavu dzīves kvalitāti. Viss ir pastāvīgi un mūžīgi mainīgs – arī tu un tavas attiecības. Ja gribi saglabāt attiecības – mainies.

Katram mums pieder šie divi “instrumenti” – SPĒKS un MAIGUMS. Cik mēs TOS pazīstam sevī? Vai TIE palīdz mums sagraut vai celt attiecības? Cik precīzi mēs ar TIEM savstarpēji mijiedarbojamies? Kas man ir vairāk vajadzīgs – vai mans spēks, vai mans maigums? Kā harmonizēt tos abus?
Uz sarunu aicināti visi tie, kam svarīgas attiecības ar sevi un citiem.

PRAKTISKA NODARBĪBA – TAVAS SIRDS UN DABAS BALSS DEJA!

Nodarbībā aicinu būt klāt esošam sev, otram un dabai. Aicinu ieklausīties savā sirds balsī, izjust visumu sevī un sevi kā visuma daļu! Nodarbību sāksim ar sarunu un meditāciju, lai sagatavotos kopējai pieredzei – dejai ar klātesamības pārdzīvojumu. Deja noritēs bez ierasto instrumentu radītās mūzikas. Mūzika būsim mēs paši, daba un visums.

Sekojiet un dalieties:
Antra Dzintarniece

Antra Dzintarniece

Skaņošana. Vibroakustiskā masāža ar Tibetas skanošajām bļodām
Vibroakustiskā masāža ar Tibetas skanošajām bļodām
Cilvēks ir vesels, tad kad dvēsele, prāts un ķermenis ir harmonijā. Masāžas laikā cilvēks atjauno savu veselumu.
Skaņa ir viss.
Tu esi Viss un Viss ir Tevī!
Skaņa Tā ir viena no dievišķās mīlestības izpausmēm. Pateicoties šo trauku maģiskajām skaņu vibrācijām, esmu sapratusi kādā virzienā vēlos iet, ko dot cilvēkiem un kā spēt izdzīvot dienu ar mīlestību.
Tā ir  mīlestība  kas dziedina. Mīlestībai ir neticami liels spēks, un tas dziedina arī ķermeni un prātu, maina emocijas, jūtas, stāvokli, domas.
Jau vairāk kā gadu, darbojos šajā jomā, piedalos dažādās nometnēs, festivālos, retrītos un strādāju individuāli ar klientiem. Cilvēku pateicība par manis sniegto masāžu man deva iedvesmu to turpināt.Pēc katra seansa redzēt gaismas un mīlestības piepildītus cilvēkus..tas mani darija laimīgu. Sapratu,ka ne tikai dziedinu pie manis atnākušo cilvēku dvēseles, bet arī mana dvēselīte dzied.Tā ir kā savienošanās ar savu iekšējo būtību.

Masāžas seansi būs piejami festivāla laikā, abas dienas,iepriekš vienojoties par laiku.

Sekojiet un dalieties:
Agrita Jēruma

Agrita Jēruma

aromterapeite, dzimtas terapeite
Individuālu dabīgu smaržu gatavošanas meistardarbnīca-
dabīgas smaržas pagatavošana sirds vibrācijā
Augiem piemīt paļāvības vibrācija Dabas kārtībai- Visumam, kuru tie cilvēkam nodod arī ar savu smaržu iekšējās pasaules līdzsvaram. Tikai caur iekšējo pasauli mainās ārējā.

Smaržas Burvības meistardarbnīcas laikā iepazīsiet ēterisko eļļu aromātus, uzzināsiet par augu ēterisko eļļu enerģijas spēku un dabīgas smaržas būtību, kā arī gūsiet ieskatu smaržu vēsturē un dabīgas smaržas kompozīcijas izveides pamatprincipos.

Pagatavosiet arī praktiski savu individuālo dabīgo smaržu sirds vibrācijā un gūsiet smaržas kompozīcijā iekļauto ēterisko eļļu aromātu skaidrojumu smalkajā plānā.

Nodarbību vada: Agrita Jēruma, aromterapeite, dzimtas terapeite, Smaržas Burvība
Smaržas burvība, Agrita Jēruma aromterapiju praktizē kopš 2010. gada, arvien no jauna izzinot un pielietojot ēterisko eļļu enerģiju savā praksē individuālās konsultācijās, vibrāciju aromterapijas nodarbībās, dabīgu smaržu meistardarbnīcās, kā arī ēterisko eļļu meditācijās. Agrita regulāri piedalās radošos un veselību veicinošos pasākumos un festivālos Latvijā, daloties pieredzē par augu ēterisko eļļu un dabīgas smaržas būtību- emocionālajai un fiziskajai labklājībai.
https://www.facebook.com/smarzasburviba/
www.smarzasburviba.lv

Sekojiet un dalieties:
Ginta Skrudupa

Ginta Skrudupa

Baha ziedu terapeite
Baha ziedu terapeite
Ginta ir astroloģe un Baha ziedu terapeite, kura savas prasmes stiprina arī senajās zināšanās un enerģētiskajās praksēs. Baha ziedu terapija ir droša, vienkārša un efektīva, tāpēc to savām vajadzībām lieto miljoniem cilvēku visā plašajā pasaulē. Šo ziedu dziedinošais spēks palīdz pārvarēt negatīvās emocijas – dusmas, bailes, vainas izjūtu, izmisumu, bezcerību, depresiju u.c., atgūt iekšējo mieru, dzīvesprieku un labu veselību.
Ginta ir prasmīgs cilvēku attiecību speciālists un viņas lielākā dzīves daļa ir pagājusi profesionālā komunikācijā ar dažādu jomu un tipu cilvēkiem. Viņa ir cilvēks, kurš ar savu klātbūtni rada cilvēkos prieku, siltumu un vēlmi uzticēties sev un dzīves plūdumam.
Šogad “Evertos” pastāstīšu par to – Kas ir Baha ziedi, kam tie palīdz un kā tos piemeklēt katram individuāli. Būs iespēja lekcijas laikā izveidot savu individuālo maisījumu.
Sekojiet un dalieties:
Šambungas  – Lauris un Arnita

Šambungas – Lauris un Arnita

Šambungas - Lauris un Arnita
Šambungas
Būsim gatavi izbungot cilvēkus un uzklausīt, ko bungas stāsta par viņiem. Ļausim izbaudīt bungu radītās noskaņas. Esam neparedzami mainīgi noslēpumaini kā melnbaltajā bildē.
Sekojiet un dalieties:
Santa Pīlāce

Santa Pīlāce

Krāsu terapija Aura - soma.
Santa Pīlāce
Krāsu terapija Aura – soma.
„Aura” tulkojumā no latīņu valodas nozīmē gaisma un krāsa; mirdzēšana, ko izstaro cilvēka lauks, bet „Soma” tulkojumā nozīmē ķermenis vai dzīves enerģija. Tādā veidā Aura-Soma var tulkot kā „krāsas enerģiju” vai vitālo ķermeni.

„Aura-Soma” vienlaicīgi ir gan zinātne, gan māksla. To radīja slavena angļu dziedniece, gaišreģe un profesionāla farmaceite Vikija Volla ( Vicky Wall )1983.gadā. Jau 35 gadus Aura-Soma kalpo kā instruments atjaunotnei un harmonijas atbalstīšanai visos līmeņos. Cilvēka spēks ir ielikts viņa dabā, neatkārtojamībā un iespējā maksimāli to realizēt. Tas arī atnes viņam patiesu dzīves gandarījumu.

Viena no Aura-Somas idejām ir sekojoša – pastāv tikai viena veida saslimšana un tā ir savas vietas nezināšana dzīvē un tās jēgas neizprašana. Tieši tas rezultātā noved pie pretestības dzīvei, izsauc stresu un noved pie fiziskām saslimšanām. Aura-Soma dod iespēju saprast sevi un atbrīvot bloķēto enerģiju.
Esot smalkā plāna „zāles”, Aura-Soma iedarbojas uz cilvēka enerģētisko ķermeni un stabilizē garīgo, mentālo, emocionālo un attiecīgi arī fizisko stāvokli. Šī krāsu terapija ir virzīta uz dvēseles, apziņas un ķermeņa dziedināšanu to savstarpējā vienotībā.

Evertos piedāvāšu individuālās konsultācijas un arī darbu nelielās grupās.

ESMU un mans vārds ir Santa Pīlāce. Manā rīcībā ir vairāki iedarbīgi instrumenti – krāsu terapija, astroloģija, ēteriskās eļļas, holodinamika un latviskais dzīves rits. Tos lietoju ikdienas praksē ar cilvēkiem pa kārtai vai sintezējot pēc sajūtas, kas konkrētā brīdī ir vairāk nepieciešams un iedarbīgs.

Sekojiet un dalieties:
Māris Pīlācis

Māris Pīlācis

profesionāls pasākumu un kāzu vadītājs, skaņas terapeits, šamaniskā ceļa gājējs.
Māris Pīlācis

Es radu telpu, kur viņi var justies droši un pildu pavadoņa pienākumu. Es nezinu – es jūtu. Lai iepazītu otru, ar redzēšanu un klausīšanos nepietiek. Cilvēks ir jāuztver ar visām savām maņām. Jāmācās uztvert to, ko stāsta viņa ķermenis, emocijas, dvēsele un gars. Tikai tad mēs spēsim izprast otru un palīdzēt.

Ar skaņu es radu miera ostu, kur uzplaukt dvēselei. Skaņa harmonizē, līdzsvaro un dziedina. Skaņa ir unikāla vibrācija, kura spēj mūs ievest dažādu sajūtu un emociju okeānā. Ikdiena ar savu steigu, satraukumiem un izaicinājumiem dara savu. Prāts bieži vien ir nenomierināms, tā aktīvā darbošanās liedz sadzirdēt savu dvēseli. Bailes un stress traucē pilnvērtīgi baudīt mirkli, kuru dzīvojam. Ne visi cilvēki spēj sevi šajā karuselī nomierināt, abstrahēties un sajust iekšēju mieru un harmoniju. Lai to izdarītu, lieliski palīdz skaņas dziedinošais spēks, Iekšējo mieru var radīt klausoties un sajūtot Čakrafona radītās meditatīvās skaņas vibrācijas.

Čakrafons ir instruments, kas sastāv no toņiem, kurus spēlējot rodas neparasta mūzika, ko var pielīdzināt visuma skaņām. Šīs vibrācijas dziedina, nomierina prātu un līdzsvaro cilvēka ķermeni, dvēseli un garu. Cilvēks kļūst vienots un harmonisks.

Sekojiet un dalieties:
Danuta Kiopa

Danuta Kiopa

Lastra sertificēta astroloģe
Danuta Kiopa - Cilvēka dvēselei piemīt spēja pašizdziedināties. Tai tikai vajadzīgs atbalsts un laiks. Piemērotu palīgresursu izvēlē labi noder astroloģija. Esmu Lastra sertificēta astroloģe ar 20 gadu praktizēšanas un astroloģijas pasniegšanas pieredzi. Mācījusies Hamburgas un klasisko astroloģiju. Akadēmiskā izglītība - sociālā darba maģistrs un smilšu spēļu terapijas metodes.

Astroloģijas darbnīca –

“Stihiju harmonija cilvēkā” Pašizziņas nodarbība, kurā apjaust savu pamata motivāciju, prieka un labsajūtas atslēgu, aktīvas rīcības stimulatoru un dāsnāko enerģijas saņemšanas formu. Apzināsim arī savas “ēnas” puses un harmoniskāko veidu problēmu risinājumam. Dalībai darbnīcā nepieciešams rakstāmais un mobilais telefons. Nodarbības ilgums – 1 stunda.

Darbnīca “Stihiju harmonija cilvēkā” bez maksas pieejama arī ārpus oficiālā nodarbības laika, individuāli vai mini grupām, iepriekš vienojoties par savstarpēji izdevīgu laiku.
Individuālas konsultācijas pret ziedojumu.

Sekojiet un dalieties:
Gunta Dauģe

Gunta Dauģe

sertificēta kristālu dziedniece un kristālu praktiķe, sertificēta taroloģe un maiju kalendāra zinātāja.
Gunta Dauģe – sertificēta kristālu dziedniece un kristālu praktiķe, sertificēta taroloģe un maiju kalendāra zinātāja.
Lekcija – Sevis apzināšanās caur maiju kalendāru. Lekcijas laikā došu priekšstatu par to, kas ir maiju kalendārs, caur personisko pieredzi stāstīšu, kā un kāpēc tas palīdz personības izaugsmē un depresijas ārstēšanā. – 1h

Praktiskais seminārs – Sajūti savu akmeni. Nodarbība tiem, kas grib pārliecināties, ka var paši sajust akmens vibrāciju fiziski. Sniegšu nelielu ieskatu par litoterapijas pamatiem par to, kā tieši un kāpēc akmens ‘strādā’. Kā arī sniegšu komentārus, kāpēc katru uzrunā konkrēts akmens. – 1h

Uz vietas labprāt stāstīšu un atbildēšu uz jautājumiem gan par akmeņiem, gan par taro, gan maiju kalendāru. Par to, kādiem mērķiem, kuru no šiem instrumentiem izmantoju es. Par to, kāpēc akmeņi strādā un ko tieši tie dara. Labprāt iepazīšos ar līdzīgi domājošajiem un pilnīgi pretēji domājošajiem, lai padiskutētu un iegūtu savstarpēji kādas jaunas atziņas. Protams, varēs uzdod arī personiskus jautājumus un konsultēties par ziedojumiem.

Sekojiet un dalieties:
Tatjana Mitrofanova

Tatjana Mitrofanova

sertificēta klasiskās jogas pasniedzēja
Tatjana Mitrofanova - sertificētas klasiskās jogas pasniedzēja.
Pati ar jogu nodarbojos no 2000. gada. Sāku savu apmācību pie Shiva Vakya Siddha Baba Rīgas Šivas centrā. Manu attīstību lielā mērā iespaidoja Chaytanya Chandra Charan Das (Aleksandrs Hakimovs) un Maskavas jogas kluba vadītāja Andreja Verbas lekcijas, kā arī Borisa Ragozina un Sudama Vipra Das (Mihails Subotalovs) lekcijas ajurvēdā. Beidzot es izmantoju iespēju un realizēju savu seno sapni – piedalījos Jogas Skolotāju kursos (kur veiksmīgi nokārtoju pārbaudes eksāmenu un saņēmu Yoga Širomani titulu. Ka arī 2017.gadā veiksmīgi pabeidzu kursu, kas domāts fizioterapeitiem “Fiziskās aktivitātes sievietēm grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā”, kas dod man iespēju vadīt nodarbības arī sievietēm bērniņa gaidīšanas laikā un palīdzēt jaunām māmiņām atkal atgūt formu.
Man ir prieks dalīties ar jums zināšanās un pēc iespējas palīdzēt arī citiem iesākt vai turpināt brīnišķīgo un panākumiem pilno jogas dzīvesveidu!

Mūsu skolotājs – Swami Sivananda bija ārsts, kas ir izstrādājis savu vingrinājumu secību, ņemot vērā to dziļo terapeitisko efektu. Regulāras nodarbības var palīdzēt cilvēkam nostiprināt mugurkaulu, padarīt to elastīgāku,uzlabot asinsrites, elpošanas, endokrīnas sistēmas stāvokli organismā. Tas viss palīdz cilvēkam justies jaunam un saglabāt savu veselību.

Galvenā šā jogas stila atšķirība no citiem hatha jogas stiliem ir tas, ka tā balstās uz nodarbībām atslābinātā stāvoklī. Tāpēc iesācējiem mēs mācam lielākoties nevis tehnisko asanu izpildi, bet relaksāciju. Svami Sivananda uzskata, ka tikai tādā stāvoklī jogas pozas rada maksimālu efektu. Tāpēc Savasanas (atslābināšanas) sesijas nodarbību laikā notiek vairākas reizes. Līdz ar to, enerģija plūst brīvi, iekšējie psihoemocionālie bloki pazūd.Ķermeņa izturība un elastība tiek panāktas dabiski un pakāpeniski.
Prakse ir balstīta uz divpadsmit pamata pozām (asanām).

Asanas uzlabo locītavu kustīgumu, stiprina muskuļus, cīpslas un saites. Tās uzlabo asinsriti un maigi masē iekšējos orgānus.
Pieci principi Sivananda Yoga:

1. Pareizie vingrinājumi (Asana)
2. Pareiza elpošana (Pranajama)
3. Pareiza relaksācija (Savasana)
4. Pareiza diēta
5. Pozitīva domāšana un meditācija (Vedanta un Dhyana)

Īss mūsu jogas klases apraksts:

1. Relaksācija (Savasana – sagatavošanās praksei);
2. Elpošanas vingrinājumi (Kapalabhati, Anuloma-Viloma);
3. Dinamiskais komplekss “Surya Namaskar” (Sveiciens Saulei).
4. Asanas – galveno 12 pozu secība. Vingrinājumi tiek izpildīti lēnām, koncentrējoties, dziļi un apzināti elpojot;
5. Galīgā Relaksācija – Savasana
papildus jau minētām, esmu aizrāvusies ar speciālo sieviešu vingrošanu, zināšanas par kuru nāk no mūsu senčiem. Līdz ar to mana dzīve parādījās arī zināšanas par lupatu lellēm; mandalām, kuras palīdz īstenot velēšanas; izšūšana, kas arī palīdz jūsu vēlmēm ātrāk realizēties; sargājošās jostas; strādāju ar Metaforiskām Asociatīvām kārtīm (MAK), kas palīdz saprast sevi un savas īstās sajūtas.
Visu daru ar prieku un mīlestību pret Visumu 🙂

Varu piedāvāt šāda tipa nodarbību arī bērniem. Tieši bērniem ir svarīgi iemācīt koncentrācijas spējas, prasmi atslābināts un meditācijas iemaņas.

Māras vingrošana (Сила Берегини) – sena tradīcija sieviešu vingrošanai. Tā ir speciālā vingrošana, kas palīdz sievietēm harmonizēt gan savu ķermeni, gan dzīvi sev apkārt. Katrs vingrinājums ir domāts lai aktivizētu vienu no 27 enerģijām, kuras mūs ietekmē. To vaк izmantot arī lai labvēlīgi ietekmētг konkrētas dienas vai situācijas gaitu. Vingrošana ir domāta tikai sievietēm.

Piedāvāju arī konsultācijas uz MAK (Metāforiskās Associatīvās Kārtis). Ar to palīdzību mēs vēršamies pie savas iztēles, fantāzijas un asociāciju plūsmas. Atšķirībā no Taro kārtīm nevienai no MAK kārtīm nav noteikta nozīme. Katrs cilvēks pats nosaka zīmējuma nozīmi. Visas atbildes uz jautājumiem, kas var rasties cilvēkam ir mūsu zemapziņā. Visbiežāk mēs paši zinām kādēļ notiek tas, kā mums būtu jārīkojas. Bet citu cilvēku viedokļu ietekmē mums bieži vien ir grūti sadzirdēt sevi. MAK pielietošanas metodika ir vienkārša un var tikt izmantota lai palīdzētu cilvēkam sadzirdēt sevi. Kārtis veido cilvēkam drošības un uzticības gaisotni. Tās palīdz tikt skaidrībā par jebkuru situāciju, kas notiek ar cilvēku, tās psiholoģiskajiem cēloņiem un rast sarežģītas situācijas risinājumu. Šo kāršu pielietošana nav līdzīga parastai kāršu spēlei vai zīlēšanai. Šajā spēlē nav stratēģijas, nav zaudētāju vai uzvarētāju. Es varu palīdzēt jums sadzirdēt un saprast sevi. kopā mēs atradīsim atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem.

Slāvu horoskopa konsultācijas. Zinot cilvēka dzimšanas datumu, laiku un vietu mēs varam izrēķināt tā galveno enerģiju (horoskopa zīmi). Zinot to, mēs varam prognozēt kas notiks cilvēka dzīvē, vai enerģijas ir to pozitīvā un stiprā stāvoklī, vai arī ir vājas un kas būtu darāms lai tās harmonizētu. Te mēs varam lietot gan garšas (pieņemsim tējas), gan koku enerģijas (katrai zīmei ir savs totēma koks) un arī vingrinājums, ka arī noteikto zīmi. Zinot šo var harmonizēt savu dzīvi un iemācīties dzīvot priekā un laimē.

Mana FB lapa par jogu Sivananda.om.lv (https://www.facebook.com/sivananda.om.lv/)
FB par sieviešu praksēm Bereginja.om.lv (https://www.facebook.com/Bereginja.om.lv/)
Veikals FB LadushkaStudio

Pie mana stenda varēs ne tikai saņemt konsultācijas slāvu horoskopā un situācijas risinājumu ar Metāforisko Associatīvo Kāršu palīdzību, bet arī iegādāties filcētās rotas, koka interjera mantiņas, bērnu lelles un arī ugunspuķes tēju.

Sekojiet un dalieties:
Ināra Krūmiņa

Ināra Krūmiņa

Dziedniece, Reiki skolotāja, Garīgās taisnošanas praktiķe (muguras taisnošana)
Ināra Krūmiņa Dziedniece, Reiki skolotāja, Garīgās taisnošanas praktiķe (muguras taisnošana
Mani apzinātie soļi dziedniecībā aizsākās 2002. gadā. Dzīvoju un darbojos ar pārliecību, ka ar Dievišķās gaismas palīdzību var veikt brīnumus sevī un citos.
•Reiki sistēma ir viens no vienkāršiem un iedarbīgiem veidiem, kā strādāt ar sevi un, vajadzības gadījumā, ar citiem cilvēkiem, dzīvām būtnēm, augiem.
•Zināšanas par Garīgo taisnošanu dod man iespēju palīdzēt līdzcilvēkiem atbrīvoties no garīgiem un fiziskiem traucējumiem. Mugura ir svarīgs dzīvības enerģijas ceļš. Kad tā top dziedināta, atjaunojas saikne ar gaismas, mīlestības un spēka Avotu.
Sekojiet un dalieties:
Дина Игликова

Дина Игликова

Сертифицированный практик техники Тетахилинг
Сертифицированный практик техники Тетахилинг, духовной практики, технологии исцеления разума, души и тела на энергетическом уровне и на уровне ДНК. Сертифицированный специалист Дистанционного Видения. Сертифицированный специалист Нейрографики.
Предлагаю вашему вниманию тета-медитацию «Счастье жить в материальном благополучии и изобилии». Про счастье есть иллюзия, что оно когда-нибудь наступит, когда будут выполнены какие-то важные условия, одно из них – когда я стану богатым, успешным, когда смогу путешествовать, улучшу свои жилищные условия и т.д. В этой медитации мы сонастроимся с понятием того, что счастье – это безусловная энергия, которая есть прямо сейчас. Для этого мы пройдем через 3 этапа : -исцеление -творчество -конкретные действия. Мы отправимся в путешествие для раскрытия наилучшей версии себя и расширения пространства изобилия и сознания. Продолжительность медитации 1 час.
Sekojiet un dalieties:
SANDRA STRĒLE

SANDRA STRĒLE

DZIEDNIECE UN REIKI MEISTARE
SANDRA STRĒLE
MUGURAS GARĪGĀ DZIEDNIECĪBA
Pēc Pjotra Elkunoviča metodes
www.elkunoviz.org
CILVĒKS CIEŠ NO SAVA ĶERMEŅA GREIZUMA, kas radies dvēselei atkārtoti pārdzimstot uz zemes. To var uzskatīt par daudzu slimību cēloni. Mugurā saglabātā informācija ietekmē jau bērna attīstību un izteikti izpaužās pusaudžu vecumā. Tas ir evolūcijas gaitā veidojies un no iepriekšējām dzīvēm līdzi paņemts mantojums, kas izpaužās kā smagums dvēselē un spriegums ķermenī, kas ir par iemeslu sāpēm. Bez pieskaršanās, ķermenim tiek dots atbrīvojošs impulss smalkajos plānos, kā rezultātā notiek atbrīvošanās fiziskajā ķermenī.
TU ESI KAS VAIRĀK KĀ TIKAI FIZISKAIS ĶERMENIS. Kā apzināti domājoša būtne esi atnākusi uz Zemes, lai attīstītu savu Dvēseli un garu. Tieši Tava ikdienas dzīve, tuvākie cilvēki, attiecības, situācijas ir Tev dotā iespēja apgūt mācību, kas labākā priekš tavas Dvēseles attīstības.
Ja ir zudis prieks un iekšējs miers – atklāj sevī tās lietas, kas radījušas negatīvus emocionālos stāvokļus un rada šķēršļus enerģijas kustībai, kas kļūst par iemeslu sāpēm ķermenī.
MUGURAS DZIEDINĀŠANA dod atbrīvošanos, atjauno saiti ar bezgalīgo Gaismas, pilnības, miera, prieka un Mīlestības avotu tevī. Atgūtais enerģijas potenciāls kārto attiecības, maina Tavas dzīves situācijas.
• Blokāžu likvidēšana visos līmeņos
• Mugurkaula iztaisnošana un atbrīvošana
• šķība iegurņa korekcija ar kāju garuma izlīdzināšanu
• šūnu informācijas atjaunošana
• Individuālās pašizziņas un pašdziedināšanas programmas izstrāde

Dziedniecības seansā tiek
likvidētas blokādes visos
līmeņos.
Zem spiediena deformējas
mugurkauls. Kā rādītāji
dažāds lāpstiņu augstums,
gūžu greizums, dažāds
kāju garums.
Smalkajos plānos esošais
spriegums kā smagums
guļ uz pleciem.
Vienāds kāju garums pēc
muguras taisnošanas.

e-pasts: putns947@inbox.lv
mob.tel.: 29466717

Sekojiet un dalieties:
Alīna Voronova

Alīna Voronova

Emotion Code
Kļūsti brīvs – nojauc aizsargvalni ap savu sirdi!
Šis ļoti praktiskais seminārā būs veltīts tam, lai atklātu un atbrīvotu sevi no iesprostotām emocijām – gan tādām, ko esam izjutuši paši, taču nevarējām izpaust, gan tām, ko esam kā sūklis uzsūkuši no citiem, gan tām, ko esam saņēmuši mantojumā no saviem senčiem un kas, mums nezinot, virza mūsu dzīvi tādās sliedēs, kurās paši no laba prāta, iespējams, nemaz nedotos.

Ar iesprostotām emocijām cieši saistīts ir arī stāsts par Sirds Aizsargvalni – enerģētisku sienu, kas, līdzīgi barikādēm, aizsargā cilvēka sirdi no svešām, nelabvēlīgām vibrācijām. Taču vienlaikus tas neļauj brīvi plūst arī Mīlestības, Labestības un Pateicības enerģijām – gan tām, ko apkārtējie raida šā vaļņa īpašniekam, gan tām, ko viņš vēlas raidīt apkārtējiem. Ir aplēsts, ka Sirds Aizsargvalnis ir apmēram 90% šīs zemes cilvēku. Šo valni katra indivīda zemapziņa veido viņa dzīves laikā, kā “būvmateriālu” izmantojot cilvēka ķermenī iesprostotās emocijas. Viens cilvēks, kas dzīvo, brīvs no Sirds Aizsargvaļņa, ir spējīgs padarīt šo pasauli labāku vienkārši ar savu klātbūtni tajā, jo visas attiecības, kurās šāds cilvēks iesaistās, automātiski un daudz spēcīgāk rezonē ar sirds patiesajām enerģijām – Mīlestību, Labestību un Pateicību.

Semināra dalībniekiem būs iespēja:

– uzzināt par to, kas ir iesprostotas emocijas, kā viņi var tās identificēt un atbrīvoties no tām;

– pārliecināties par to, vai arī viņiem ir Sirds Aizsargvalnis, un saprast, ko ar to var iesākt;

– uzzināt par saikni starp iesprostotām emocijām un to saikni ar fobijām, emocionālo izdegšanu, konfliktiem, kā arī fiziskiem simptomiem un sāpēm.

Semināra pamatā ir Latvijā jauna, taču Pasaulē jau plaši pazīstama metode “Emotion Code”, kuras autors ir ārsts–hiropraktiķis Bredlijs Nelsons (ASV).

Sekojiet un dalieties:
Inga Gromova

Inga Gromova

ALTERNATĪVĀS MEDICĪNAS UN SEJAS JOGAS PASNIEDZĒJA
Inga Gromova
MANUĀLĀ TERAPIJA PAŠU SPĒKIEM
Brīvdabas festivāla „Laika Rata pietura Evertos 2018” ietvaros, būs iespējams apgūt teorētiskās un praktiskās nodarbības- Manuālā terapija pašu spēkiem. (Telts-Vingrotava 11.aug., pl.15-16:00)
DIENAS GAITĀ BŪS IESPĒJAMS PIETEIKTIES UZ INDIVIDUĀLĀM KONSULTĀCIJĀM.
Pavēro sevi kā tu staigā, vai tavi pleci, gūžas, mugura kustās brīvi, vai tomēr savilkti un saspringti. Tas tāpēc, ka muskuļi veido spazmas šajos rajonos, jo nervu impulsi, kuri nāk no nervu šūnām-motoneironiem ietekmē muskuļu saraušanās biodinamiku. Vārdu sakot, tad, kad mēs nervozējam, smadzenes sūta nervu impulsus, kā rezultātā saīsinās muskuļi un veido spazmas, kas saspiež asinsvadus un nervu saknītes, veicinot nepietiekošu asins cirkulāciju un izraisot stīvumu. Tiem, kam sānos veidojās tauku atlikumi un izveidojies vēderiņš arī ir saistīts ar muskuļu savilkumiem, jo nekustīgās vietās organisms atliek taukus. Īsāk sakot, visas slimības un sāpes ir nekas cits, kā muskuļu saraušanās atbildes reakcija uz mūsu dusmām, bailēm, pārdzīvojumiem, aizvainojumiem u.t.t.

SEJAS JOGAS VINGROŠANA
Brīvdabas festivāla „Laika Rata pietura Evertos 2018” ietvaros, būs iespējams apgūt teorētiskās un praktiskās nodarbības-SEJAS JOGAS VINGROŠANA
(Telts –Vingrotavā 12.aug. pl.11-12:00)
Dienas gaitā būs iespējams pieteikties uz individuālām konsultācijām.
SEJAS JOGAS VINGROŠANA – ir darbs ar sevi, sakārtojot sevi gan no iekšienes, gan ārienes. Cilvēka seja sastāv no 46 muskuļiem. Gadiem ejot muskuļi zaudē elastību, atslābst, sejas audi pamazām sāk slīdēt uz leju, atslābinās pieres, pakauša muskuļi un acs gredzenmuskuļi. Sejas centrālās daļas muskuļu saraušanās rezultātā, padziļinās grumbas. Atslābinoties vaigu, zoda un žokļa līnijas muskuļiem, veidojas grumbas, kā arī, noslīdot vaigu muskuļiem, veidojas tā sauktie „buldoga vaidziņi” un atslābstot kakla muskuļu tonusam, veidojas dubultzods. Pēc 30 gadu vecuma visi sāk nopietni aizdomāties par krunciņām, kaut gan pirmās krunciņas var parādīties aptuveni no 25 gadu vecuma. Protams, daudz kas ir atkarīgs no katra cilvēka individuālām īpatnībām-iedzimtības un dzīvesveida. Stress izraisa lokālas muskuļu spazmas un traucē mikrocirkulāciju. Pirmie cieš visvājākie muskuļi – tie, kuri atrodas ap acīm. Āda cieš ne tikai no muskuļu spazmām, bet arī no apkārtējās vides negatīvas ietekmes: sauss biroja gaiss, lielpilsētas netīrība, aizraušanās ar solārija un saules iedegumu, smēķēšana – tā visa rezultāts ir krunciņu parādīšanās. Taču, pateicoties muskuļu dinamismam un sejas jogas vingrinājumiem var uzlabot ādas elastību un uzlabot sejas izskatu.

Sekojiet un dalieties:

Sekojiet un dalieties:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *