Izdarot pasūtījumu interneta veikalā www.everti.lv, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta pirmo un otro daļu, starp Jums kā patērētāju un interneta veikala www.everti.lv īpašnieku Kristīni Valleri kā pārdevēju, tiek slēgta civiltiesiska vienošanās jeb distances līgums.

DISTANCES LĪGUMS

Šis līgums tiek slēgts starp pašnodarbinātu personu Kristīni Valleri, Reģ. Nr. 14117412760, juridiskā adrese: ‘Everti”, Bārbeles pag., Bauskas nov., LV-3905, Latvija – un pircēju, kas veic pirkumu www.everti.lv interneta veikalā.

1. PRECES PASŪTĪŠANA

Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.everti.lv, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu un apmaksas informāciju.

2. PRECES UN TO CENAS

Preču cenas ir norādītas Euro. Piegādes cena nav iekļauta preces cenā izņemot gadījumus, ja ir norādīts savādāk. Piegādes cenas un kārtība norādītas sadaļā “Piegāde un apmaksa” .

3. APMAKSAS KĀRTĪBA

Preču apmaksas veidi un kārtība norādīti sadaļā “Piegāde un apmaksa” .

4. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA

4.1. Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces. Par pasūtījuma izpildes termiņiem skaidrots sadaļā “Piegāde un apmaksa”.

4.2. Īpašā piedāvājuma (akcijas) precēm tiek piemērots pagarinātais izsūtīšanas laiks – max. līdz 7 kalendāra dienām.

5. PIEGĀDE UN APMAKSA

Pēc pasūtījuma veikšanas Jūs uz savu e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu un informāciju par apmaksu.  Lūdzam arī pārbaudīt savas e-pasta sistēmas (īpaši Inbox un Gmail gadījumos) mēstuļu/spama mapi, jo reizēm no mums neatkarīgu iemeslu dēļ vēstules var nonākt tur.

Apmaksu var veikt sev vēlamā veidā: ar maksājumu karti mājas lapā vai interneta bankā. Pēc apmaksas saņemšanas mēs Jums paziņosim, ka:

  • pasūtījums ir sagatavots saņemšanai
  • mēs Jums to nosūtīsim vai paziņosim par saņemšanas laiku, ja nāksiet pakaļ paši.

6. PIRCĒJA TIESĪBAS (tai skaitā atteikuma tiesības)

6.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces interneta veikalā www.everti.lv gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam;

6.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem;

6.3. Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:

6.3.1. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot tās uz ‘Everti”, Bārbeles pag., Bauskas nov., LV-3905;

6.3.2. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);

6.3.3. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;

6.3.4. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz pārdevējs;

6.3.5. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus:

uz e pastu vieglugaru@gmail.com ir nosūtīts Preču atteikuma iesniegums

7 dienu laikā no atteikuma iesniegšanas nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta uz ‘Everti”, Bārbeles pag., Bauskas nov., LV-3905;

brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā sūtot preci pa pastu jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.

6.3.6. Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, Pārdevējs atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.

6.4. Tiesības atteikties no pasūtījuma:

6.4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja Pārdevējs nav izpildījusi norādītos vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus;

6.4.2. Gadījumā, ja Pircējs no pasūtījuma atsakās preces piegādes laikā, Pircēja pienākums ir segt piegādes izmaksas.

7. PIRCĒJA PIENĀKUMI

7.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;

7.2. Pircējam, reģistrējoties kā www.everti.lv klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;

7.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;

7.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;

7.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

8. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā, tam ir pienākums atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus;

8.2. Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja tas nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, tas dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma;

8.3. Pārdevējs augsti vērtē Pircēju uzticību, tāpēc apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;

8.4. Pārdevējs strādā pie tā, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza.

8.5. Interneta veikalā www.everti.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma.

8.7. Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.everti.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

Konfidencialitātes politika

Internetveikals everti.lv atbildīgi novērtē konfidencialitāti valsts regulēšanas likumu ietvaros, ciena un sargā personīgās informācijas neaizskarību. Lūdzu iepazīstieties ar mūsu konfidencialitātes politiku pirms mūsu mājas lapas lietošanas.

Vispārīgie noteikumi

Internetveikala www.everti.lv mājas lapas lietošana nozīmē Lietotāja piekrišanu konfidencialitātes politikai un personas datu apstrādes noteikumiem.
Apmeklējot mājas lapu, automātiski tiek apkopoti tehniskie dati, ieskaitot IP adresi, cookie – failus, pārlūka apmeklējuma vēsture utt. Jūs varat konfigurēt savu pārlūku tā, lai netiktu saglabāti cookie – faili.

Pastāvošā konfidencialitātes politika nosaka internetveikala mājas lapas Administrācijai nodrošināt personas datu neizpaušanu un konfidencialitātes režīma aizsardzību, kurus Lietotājs pēc pieprasījuma sniedz internetveikala mājas lapas Administrācijai, parakstoties uz internetveikala piedāvājumu izsūtīšanu vai noformējot pasūtīšanu preces iegādei.

No klienta pieprasīto un uzņēmuma datu bāzē saglabāto datu uzskaitījums:

Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese.

Klienta piekrišana datu apstrādei.

Personas datus, kas atļauti apstrādei pastāvošās konfidencialitātes politikas ietvaros, iesniedz Lietotājs, aizpildot veidlapu internetveikala ”everti.lv” mājas lapā un ietver sekojošu informāciju:
• Lietotāja uzvārds, vārds.
• Lietotāja kontakta telefons.
• Elektroniskā pasta adrese (e-pasts).
• Preces piegādes adrese vai Lietotāja dzīvesvietas adrese.

Lietotāja personas dati var tikt nodoti Latvijas Republikas pilnvarotām struktūrām, pamatojoties tikai uz valsts likumdošanā paredzēto kārtību.
Lietotājs piekrīt tam, ka mājas lapas Administrācija ir tiesīga sniegt personas datus trešajām personām – kurjerdienestam, pasta organizācijai, elektrosakaru operatoram, maksājumu apstrādes uzņēmumam, lai varētu izpildīt pasūtījumu.

Klienta tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Ja Jūs nepiekrītat personas datu izmantošanai, lūdzu, atsūtiet ziņojumu mājas lapas Administrācijai izmantojot kontaktu formu mājas lapā, kurā norādiet savu atteikumu personas datu izmantošanai.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
Kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Maksājumu apstrāde

Maksājumu apstrādi nodrošina AS Citadele Banka, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam AS Citadele Banka.

Klientu un Darījumu datu aizsardzības (drošības) process.

Šifrētu sakaru nodrošināšanai Internetā tiek izmantots SSL (Secure Sockets Layer) protokols.

Lietotāja informācijas apkopošanas mērķis

Apstrāde, pasūtījuma izpilde un informācijas sniegšana par pasūtījuma izpildi Lietotājam.
Izveidot abpusējus sakarus ar Lietotāju.
Apstiprināt Lietotāja autentiskumu un personas datu pilnību.
Piedāvāt Lietotājam produkcijas jaunumus, speciālus priekšlikumus, informāciju par cenām, jaunu ziņu izsūtīšana un citu informāciju.
Piedāvāt Lietotājam efektīvu un tehnisku palīdzību problēmu risināšanai, kas saistīti ar internetveikala mājas lapas izmantošanu.

Mājas lapas Administrācija ir tiesīga veikt izmaiņas pastāvošā konfidencialitātes politikai bez Lietotāja piekrišanas.
Konfidencialitātes politika ir spēkā no ievietošanas brīža internetveikala mājas lapā.