Konfidencialitātes politika

Internetveikals everti.lv atbildīgi novērtē konfidencialitāti valsts regulēšanas likumu ietvaros, ciena un sargā personīgās informācijas neaizskarību. Lūdzu iepazīstieties ar mūsu konfidencialitātes politiku pirms mūsu mājas lapas lietošanas.

Vispārīgie noteikumi

Internetveikala www.everti.lv mājas lapas lietošana nozīmē Lietotāja piekrišanu konfidencialitātes politikai un personas datu apstrādes noteikumiem.
Apmeklējot mājas lapu, automātiski tiek apkopoti tehniskie dati, ieskaitot IP adresi, cookie – failus, pārlūka apmeklējuma vēsture utt. Jūs varat konfigurēt savu pārlūku tā, lai netiktu saglabāti cookie – faili.

Pastāvošā konfidencialitātes politika nosaka internetveikala mājas lapas Administrācijai nodrošināt personas datu neizpaušanu un konfidencialitātes režīma aizsardzību, kurus Lietotājs pēc pieprasījuma sniedz internetveikala mājas lapas Administrācijai, parakstoties uz internetveikala piedāvājumu izsūtīšanu vai noformējot pasūtīšanu preces iegādei.

No klienta pieprasīto un uzņēmuma datu bāzē saglabāto datu uzskaitījums:

Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese.

Klienta piekrišana datu apstrādei.

Personas datus, kas atļauti apstrādei pastāvošās konfidencialitātes politikas ietvaros, iesniedz Lietotājs, aizpildot veidlapu internetveikala ”everti.lv” mājas lapā un ietver sekojošu informāciju:
• Lietotāja uzvārds, vārds.
• Lietotāja kontakta telefons.
• Elektroniskā pasta adrese (e-pasts).
• Preces piegādes adrese vai Lietotāja dzīvesvietas adrese.

Lietotāja personas dati var tikt nodoti Latvijas Republikas pilnvarotām struktūrām, pamatojoties tikai uz valsts likumdošanā paredzēto kārtību.
Lietotājs piekrīt tam, ka mājas lapas Administrācija ir tiesīga sniegt personas datus trešajām personām – kurjerdienestam, pasta organizācijai, elektrosakaru operatoram, maksājumu apstrādes uzņēmumam, lai varētu izpildīt pasūtījumu.

Klienta tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Ja Jūs nepiekrītat personas datu izmantošanai, lūdzu, atsūtiet ziņojumu mājas lapas Administrācijai izmantojot kontaktu formu mājas lapā, kurā norādiet savu atteikumu personas datu izmantošanai.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
Kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Maksājumu apstrāde

Maksājumu apstrādi nodrošina AS Citadele Banka, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam AS Citadele Banka.

Klientu un Darījumu datu aizsardzības (drošības) process.

Šifrētu sakaru nodrošināšanai Internetā tiek izmantots SSL (Secure Sockets Layer) protokols.

Lietotāja informācijas apkopošanas mērķis

Apstrāde, pasūtījuma izpilde un informācijas sniegšana par pasūtījuma izpildi Lietotājam.
Izveidot abpusējus sakarus ar Lietotāju.
Apstiprināt Lietotāja autentiskumu un personas datu pilnību.
Piedāvāt Lietotājam produkcijas jaunumus, speciālus priekšlikumus, informāciju par cenām, jaunu ziņu izsūtīšana un citu informāciju.
Piedāvāt Lietotājam efektīvu un tehnisku palīdzību problēmu risināšanai, kas saistīti ar internetveikala mājas lapas izmantošanu.

Mājas lapas Administrācija ir tiesīga veikt izmaiņas pastāvošā konfidencialitātes politikai bez Lietotāja piekrišanas.
Konfidencialitātes politika ir spēkā no ievietošanas brīža internetveikala mājas lapā.