Ūsiņu Laika uguns rituāls. Vīru un Sievu spēkam.                    14. maijs plkst. 18:00

Pavasaris ir unikāls laiks Saules Ratā, kad Zeme ir modusies ļaut sēklām izdīkt par vareniem ziediem, putni vij ligzdas, ābeles zied dziļā krāšņumā, lai vasaras garumā šūpotu zaros savus mazuļus līdz Rudenāja labklājības pilnbriedam.

Cilvēka varā arī ir izlīdzināt attiecības ar sevi, vienam ar otru un vairojot enerģiju uzlabot savu dzīves kvalitāti mīlestībā, darbā, biznesā, veselībā.Kā ik katru gadu mēs pulcēsimies, lai aktivizētu sievišķo zemes spēku un vīrišķo uguns enerģiju, ļaut vējam un ūdenim tās apvienot vienā veselumā.

Kursim atsevišķi divās upes pusēs sievu un vīru ugunis, tād tās savienosim, lai vairotu šo divu spēku saticību sevī, ģimenēs, dzimtās, lai katrs apzinās savu spēku un māk to likt lietā.

Rituāla sākums pl.18.30, ja esi nokavējis klusiņām sagaidi, kad rituāla vadītājs tevi pamana un dod zīmi, ka vari pievienoties.

Kā gatavojamies:
• Ņemiet līdz savas bungas vai kādu citu muzicējamo instrumentu.
• Cienastu kopējam mielasta galdam pēc rituāla.
• Sievam līdz neliels dzijas kamolīts, kādas krāsainas lentītes vai zvārgulīši spēka zižļa gatavošanai. Ieteicams brunčos un piemērotos apavos, lai dancotu pa pļavu.
• Vīriem rituālais vai kabatas nazis, slēgti apavi. Kas pirmo reizi piedalīsies pasākumā – t-krekls mugurā, kuru nebūs žēl ziedot ugunij.
• Drosmīgie noslēgumā iet peldēties, tad līdzi dvielis.

Rituālu vada : Kristīne Vallere un Ivars Vallers

Dalība nav obligāti iepriekš jāpiesaka, jo uz šo pasākumu atbrauc tikai tie, kam šeit jābūt!!!

Dalība par ziedojumu.

Sekojiet un dalieties: